Kritiek op subsidie voor bijstoken biomassa in kolencentrales

14 juli 2016Deze week werd bekend dat 1,5 miljard euro duurzame energiesubsidie naar de bijstook van biomassa in kolencentrales gaat. Het levert het ministerie van Economische Zaken het verwijt op het ministerie van Geldverbranding te zijn. 

De subsidie voor bijstook van biomassa is verspilling, stelt econoom Kees de Kort tegenover BNR.

Uit het bericht van BNR
‘(…) Met de subsidie worden bossen in de VS gekocht. De Kort: ‘Goed voor het milieu zou je denken. Bossen moeten immers blijven bestaan’. Maar niets is minder waar, zegt Kees. ‘De bomen worden gekapt en naar Nederland vervoerd. Vervolgens worden ze verbrand. Oftewel, met subsidie gaan we hout verbranden’. (…)’

Hij reageert hiermee op de 1,5 miljard euro subsidie voor duurzame energie (SDE+) die de komende acht jaar naar de bijstook van biomassa gaat. Minister Kamp maakte dat deze week bekend.

Uit een bericht van het FD
‘(…) Essent, onderdeel van het Duitse RWE, krijgt de komende acht jaar € 1,2 mrd subsidie voor de bijstook in de Amercentrale. Energiebedrijf Engie ontvangt de komende acht jaar bijna € 300 mln voor de bijstook van biomassa, doorgaans houtafval uit Noord-Amerika, dat wordt verbrand in de kolencentrale op de Maasvlakte. (…)’

Met de bekendmaking van de subsidie voor bijstook van biomassa, laait ook de discussie erover weer op. Bijstook van biomassa, vaak houtafval in kolencentrales, is omstreden. Critici trekken de duurzaamheid van het bijstoken zelf in twijfel. Bovendien gaat de subsidie naar de kolencentrales die wat de Tweede Kamer en milieuorganisaties betreft allemaal gesloten moeten worden. Minister Kamp, die stelt zonder de bijstook de doelen van het Energieakkoord niet te halen, besluit na de zomer over de sluiting. Intussen is de discussie over de sluiting, en de daaraan verbonden kosten, in volle gang.

In een opiniestuk dat eind vorige week in Trouw verscheen, stellen Marjan Minnesma (Urgenda), Maurits Groen (WakaWaka) en Roebyem Anders (Sungevity Europe) – op basis van de Nationale Energieverkenning 2015 van ECN – dat het beter is alle kolencentrales uit te doen en de gascentrales weer aan te zetten.

Uit het opiniestuk in Trouw
‘(…) Door de kolencentrales, inclusief meestook, te sluiten zou de jaarlijkse CO2-uitstoot van Nederland meteen met 15 megaton per jaar zakken, ofwel 30% van de ruim 50 megaton die energiebedrijven gezamenlijk uitbraakten in 2015. Tegelijk zouden huishoudens slechts een tientje per jaar duurder uit zijn. (…)
Gascentrales zelf zijn zeker geen ideaal eindpunt. Maar door de kolencentrales vervroegd dicht te spijkeren, vallen wel vele extra miljarden vrij om de energietransitie, zoals wind en zon, structureel te versnellen. Miljarden die anders in houtsnippers verdwijnen. (…)’

Zij zien het sturen op het halen van energiedoelstellingen (14 procent duurzame energie in 2020) als bron van de ‘bizarre logica’ om de bijstook van biomassa te subsidiëren.

‘(…) Met de hete adem van 2020 in hun nek, verzon het huidige kabinet een list: grootschalige subsidiering van meestook in kolencentrales. Elke houtsnipper telt namelijk als duurzame energie. Dat voordeel valt echter weg als je op gas overstapt. Die overstap leidt per saldo weliswaar tot grotere CO2-reductie, maar ook tot een lager aandeel duurzame energie: 10,8% in 2020, volgens ECN, in plaats van 12% inclusief meestook in kolencentrales.
En zo pompen we, na decennia van duurzaam gezwabber, miljarden in meestook om een arbitrair percentage te halen. Tegelijkertijd verdringt de inkoop van houtsnippers andere projecten die wel substantieel bijdragen aan duurzaamheid, innovatie en werkgelegenheid. De eerste tranch van de SDE+ 2016 is zo zwaar overtekend, mede door een handvol meestookprojecten, dat duizenden andere aanvragen op de plank dreigen te blijven liggen. (…)’

Bronnen
BNR, 13 juli 2016: Ministerie van Geldverbranden
Trouw, 8 juli 2016: Houtsnippers bijstoken is bizarre logica (via Blendle)
FD, 12 juli 2016: RWE krijgt € 1,2 mrd subsidie voor bijstook biomassa (registratie)
Kamerbrief minister Kamp over Tweede openstellingsronde SDE+ 2016, 12 juli 2016

Foto: Essent

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.