Kwaliteit netbeheerders gas en stroom is in Nederland goed

Schermafdruk 2015-07-19 22.44.05 

20 juli 2015 – De kwaliteit van het netbeheer voor gas en elektriciteit is globaal genomen goed. Dat valt af te leiden uit de Factsheet Kwaliteit 2014 zoals opgesteld door de Autoriteit Consument & Markt.

Uit de conclusies van de Autoriteit Consument & Markt
‘(…) Onder kwaliteit verstaat ACM de betrouwbaarheid van een netwerk, veiligheid, productkwaliteit (bijvoorbeeld spanningskwaliteit) en dienstverlening. ACM houdt toezicht op de kwaliteit van netbeheerders. Het is belangrijk dat netbeheerders hun netten goed onderhouden, storingen snel oplossen en klachten op tijd en correct afhandelen.
De Factsheets geven inzicht in de prestaties van netbeheerders. Daarnaast wil ACM, door het publiceren van hun prestaties, netbeheerders motiveren de kwaliteit van hun netten op peil te houden.
Wat valt dit jaar op in de Factsheets?
De jaarlijkse uitvalduur elektriciteit is lager dan voorgaande jaren. Een afnemer had in 2014 gemiddeld 19,5 minuten geen elektriciteit. Het valt op dat de jaarlijkse uitvalduur gas de laatste jaren toeneemt, onder andere door een aantal grote gasstoringen. Een afnemer had in 2014 gemiddeld 3,25 minuten geen gas. (…)
In het algemeen hebben de grotere netbeheerders (Enexis, Liander en Stedin) een hogere uitvalduur elektricitet dan de kleinere netbeheerders (Cogas, DNWB, Endinet, RENDO en Westland). (…) In vergelijking met andere Europese landen is de jaarlijkse uitvalduur door onvoorziene onderbrekingen in Nederland relatief laag. (…)
De jaarlijkse uitvalduur gas stijgt sinds 2010. In 2014 bedroeg de gemiddelde jaarlijkse uitvalduur door storingen in gastransportnetten circa 3,25 minuten. Dit uitzonderlijk hoge landelijk gemiddelde wordt voor een groot deel veroorzaakt door twee grote storingen in Apeldoorn in de gastransportnetten van Liander. (…)’

Schermafdruk 2015-07-19 22.44.30

Bronnen
Autoriteit Consument & Markt, 16 juli 2015: Factsheet Kwaliteit 2014 van alle regionale netbeheerders
Factsheet 2014 Regionale Netbeheerders Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten (pdf, 12 pag.)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.