“Laat geothermie over aan specialisten”

Primeur: woonwijk krijgt warmte van diepe geothermie

SodM vindt het een goede zaak dat een marktpartij en niet de bedrijfseigenaar zelf een aardwarmteproject zou aanvragen en uitvoeren. De Nederlandse toezichthouder op de mijnen geeft de voorkeur aan een professionele leverancier die aardwarmte produceert, ze aan afnemers levert en de installaties onderhoudt.

Dergelijke gespecialiseerde en professionele leveranciers krijgen door meer ervaring meer deskundigheid. De kans op naleving van de regelgeving is hier veel groter, omdat aardwarmtewinning tot hun core business hoort. “Dit zal tot meer veiligheid leiden in de branche die ambities heeft om ook dieper en warmer te gaan boren –de zogenaamde ultra diepe geothermie. Door een grotere organisatie is de kans om meer ervaring op doen en daarvan te leren veel groter,” zei inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren tijdens de Energeia Energy day in Amsterdam.

Ondanks de talrijke initiatieven op allerlei gebied (Masterplan Aardwarmte Nederland, Warmtebrief aan de Tweede Kamer, conferenties…) blijft SodM bezorgd over een aantal veiligheidsaspecten van deze sterk groeiende sector. “De ambitieuze doelstellingen van de sector voorzien een groei van de huidige zeventien doubletten –een boring voor warm en een voor afgekoeld water– per jaar via circa 175 in 2030 naar circa 700 in 2050. Dit betekent volgens SodM een toename in werknemersaantal van de huidige 240 naar circa 3.400 in 2050.

Veiligheid van windturbines in zee

Kockelkoren kaartte ook de veiligheid van offshore windparken aan. “Het aantal windparken in zee neemt gestaag toe. In 2017 waren er vijf windparken in het Nederlandse deel van de Noordzee operationeel en zijn de voorbereidingen voor het zesde windpark nabij Borsele gestart. Een windmolen is geen gebouw en daardoor hoeft het niet aan brandveiligheidseisen uit het bouwbesluit te voldoen. Toch hebben wij eerder op land gezien dat een windmolen bij onderhoudswerkzaamheden door kortsluiting in brand vloog. Twee werknemers zijn daarbij omgekomen. Een bijzonder tragische gebeurtenis die we niet moeten accepteren.”

Niet puur op laagste prijs aanbesteden

SodM vindt het belangrijk dat het ontwerp van de molen moet impliceren dat onderhoudswerkers bij calamiteiten veilig uit die windmolen moeten kunnen komen. “Dat betekent dat daar in de ontwerpfase op de tekentafel al over nagedacht moet worden. Het in het ontwerp meenemen van veiligheid zal waarschijnlijk extra geld kosten. Het is dus belangrijk veiligheid als eis in bijvoorbeeld de aanbesteding door de rijksoverheid mee te nemen. Voorheen gebeurde dat naar onze waarneming onvoldoende en werd vooral op prijs geconcurreerd. Sinds kort wordt veiligheid wel meegenomen, maar worden de eisen waaraan dan voldaan moeten worden nog niet helder omschreven. Wat SodM betreft kan en moet dat beter.”

Kockelkoren sprak zich onder meer uit voor een soort veiligheidsperimeter rondom de windturbines. De zone daarbinnen zou dan verboden gebied zijn voor (recreatieve) vissers, duikers en kitesurfers.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.