Lage prijs voor CO2-uitstoot fnuikend voor CO2-opslag

7 juli 2015 – CO2-opslag wil in Nederland maar niet van de grond komen. ECN ziet het ook niet gebeuren zolang de prijs voor CO2-uitstoot zo laag is.

Het Financieele Dagblad staat stil bij de vertraging van het Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject (Road). Volgens de planning had de CO2-afvang en -0pslag (Caron Capture and Storage, CCS) bij Road volgend jaar moeten beginnen. Maar het project ligt stil. Door de lage prijs voor CO2-uitstoot. Die prijs is nu zo’n € 6 per ton uitstoot en was ooit € 30 per ton. Road-woordvoerder Marc Kombrink tegen het FD: ‘Die sloeg in 2012 een financieringsgat in de begroting, die verder rond was. Voor commerciële partijen is het niet interessant te investeren in alternatieven voor uitstoot als de CO2-prijs zo laag is.’
Daan Jansen van ECN beaamt dat in het FD: ‘Zolang de hele keten van opslag — zeg — €60 per ton kost en de uitstootprijs van CO2 onder de €10 blijft, zie ik dit project niet beginnen.’Toch sluit Road een doorstart niet uit, mogelijk zelfs al in september, na ‘een nieuw financieringsbesluit’.
Vele deskundigen stellen dat CO2-opslag onmisbaar is om de doelstellingen van de CO2-uitstootreductie te kunnen halen.

In een ander artikel van het FD maakt Shell duidelijk nog steeds vertrouwen te hebben in de mogelijkheden van CCS. Shell wil participeren in een groot Brits project  bij een gascentrale in Peterhead. ‘CO2-afvang en -opslag is een grote kans voor Europa’, zegt Shell-manager Tim Bertels tegen het FD, ‘omdat het in combinatie met gascentrales goedkoper is dan de installatie van zonne-energie of windmolens om emissiedoelstellingen te halen.’

Wikipedia over Road
‘(…) Het Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject (ROAD) is een initiatief van E.ON en GDF Suez [nu ENGIE Nederland] om vanaf 2015 CO2 af te vangen van de nieuwe kolengestookte elektriciteitscentrale op de Maasvlakte en de CO2 in lege of bijna lege gasvelden onder de Noordzee op te slaan. Het P18-gasveld is gelegen op 20 km uit de kust van Hoek van Holland in het Nederlandse deel van de Noordzee. ROAD zal het eerste geïntegreerde demonstratieproject voor CO2-afvang en opslag (CCS) in Nederland zijn op industriële schaal. (…) In 2012 vinden voor het ROAD-project de eerste voorbereidingen plaats. Het betreft de Europese adviesaanvraag van de ontwerpvergunning voor permanente CO2-opslag op zee in het bijna leeggeproduceerde P18-4-reservoir van het Nederlands Continentaal Plat. Het project heeft een gemiddelde ontwerpcapaciteit van 1,1 miljoen ton CO2 per jaar. Het bijna lege P18-4-gasreservoir komt het jaar 2015 vrij en zal naar verwachting tussen 2015 en 2018 operationeel zijn voor industriële CO2-opslag. Op een diepte van 3.500 meter moet de operationele werkdruk die tot 320 bar oploopt en die hoger is nabij de injectieput, beneden de omgevingsdruk van 348,5 bar worden gehouden ondanks de hoge initiële reservoir begindruk van 377 bar. De productieputten van het naburige P15-9-reservoir moeten na het verlaten van de putten CO2 bestendig zijn. Het afgevangen CO2 kan in principe in de drie geïsoleerde gasreservoirs van het P18 veld geïnjecteerd worden. Deze hebben een initiële begindruk van 340 en 377 bar en een temperatuur van 117 en 126 graden Celsius. Gezamenlijk hebben de reservoirs een verwachte opslagcapaciteit van 33 miljoen ton CO2 op een diepte van 3.000 en 3.500 meter. Er geldt dat op deze diepten een hydrostatische druk moet heersen van 300 en 350 bar, hetgeen niet het geval is, zodat de gunstige initiële begindrukken een overdruk zijn te noemen.
De rijksoverheid zal tot 2020 maximaal 150 miljoen euro bijdragen aan dit project, deze bijdrage komt bovenop de subsidie van de Europese Unie van 180 miljoen euro uit het Europees economisch herstel programma. Andere kosten worden gedragen door de initiatiefnemers E.ON en GDF Suez en de exploitant van het P18-veld TAQA Energy. (…)’

Uit de website van Road
‘(…) Vanaf 2015 wil ROAD circa 1,1 miljoen ton CO2 per jaar gaan afvangen van een nieuwe elektriciteitscentrale op de Maasvlakte en opslaan in uitgeproduceerde gasreservoirs onder de Noordzee. Het is wereldwijd één van de eerste projecten die de gehele keten van CO2-afvang, -transport en -opslag op grote schaal wil gaan realiseren. ROAD wil hiermee demonstreren dat het technisch en economisch haalbaar is om CCS grootschalig toe te passen bij elektriciteitscentrales en energie-intensieve bedrijven. Binnen het klimaatbeleid zal CCS een belangrijke bijdrage moeten gaan leveren aan het terugdringing van de CO2-uitstoot. De kennis en ervaring die ROAD opdoet met het demonstratieproject is van belang om CCS binnen 5 tot 10 jaar breder en op grotere schaal te kunnen gaan inzetten. Medefinanciers zijn de Rijksoverheid en de Europese Commissie in het kader van het Europees energieprogramma voor herstel (EEPR). (…)’

Bronnen
FD, 5 juli 2015: CO2-opslag in Nederland vertraagd (Registratie)
FD, 5 juli 2015: Shell houdt geloof in CO2-opslag diep onder de zeebodem (Registratie)
Wikipedia: Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject
Website Road

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.