Lagere aardgasproductie drukt economie

Lagere aardgasproductie drukt economie

25 maart 2016De handel met het buitenland heeft in 2015 geen bijdrage geleverd aan de economische groei, in tegenstelling tot in voorgaande jaren. Dit omdat het handelstekort is gedaald. Een belangrijke factor bij de daling van het handelstekort was de teruggeschroefde aardgasproductie. Deze leidde tot een hogere import, terwijl de export juist sterk kromp. Waar in 2013 nog voor 17,5 miljard euro aan aardgas is geëxporteerd, was dit in 2015 nog maar 10,4 miljard euro. Dat meldt CBS.

Aandeel in export met 40 procent gedaald
Het exportvolume van aardgas viel ook terug vanwege een zachte winter en bovendien lagen de aardgasprijzen beduidend lager. Door een combinatie van de teruggeschroefde productie, de zachte winter en de lagere prijzen daalde het belang van aardgas in de totale export in de periode 2013-2015 met 40 procent.

Schermafdruk 2016-03-25 09.59.27

Minder aardgas de grens over
Het exportvolume van aardgas lag in 2015 met 48 miljard kubieke meter bijna een kwart lager dan in 2013. De winter van 2013 was erg koud in de Nederlandse exportbestemmingen in Europa (Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië). De afgelopen twee jaar was de temperatuur in dit gebied in het eerste kwartaal juist beduidend hoger dan gemiddeld. Dit heeft de buitenlandse vraag naar aardgas waarschijnlijk sterk gedrukt.

Economische groei lager door lagere aardgasproductie
In 2015 is de economische groei met 0,4 procentpunt gedrukt door de lagere aardgasproductie, in combinatie met de hogere import en lagere export. Door de reeks van aardbevingen in Groningen is de aardgaswinning in Groningen inmiddels twee jaar gebonden aan een productieplafond. In het gasbesluit van december 2015 is bepaald dat de winning van Gronings aardgas door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in 2016 beperkt blijft tot 27 miljard m3. In 2013 was de productie van Gronings aardgas nog 53,9 miljard m3. Daarna is het stapsgewijs afgenomen naar 42,5 miljard m3 in 2014 en 30 miljard m3 in 2015. De afname is 2015 was bijna 30 procent. De totale productie van aardgas (inclusief andere velden) viel dat jaar terug met 25 procent.

Schermafdruk 2016-03-25 10.01.03

Toename aardgasimport
Om toch aan leveringsverplichtingen te kunnen voldoen is de behoefte aan buitenlands aardgas toegenomen. Het invoervolume van aardgas was vorig jaar 31 procent hoger dan in 2014. Van al het ingevoerde aardgas is 6 procent LNG (Liquid Natural Gas). Dit is aardgas in vloeibare vorm. Het gas wordt vloeibaar gemaakt door koeling tot circa min 160 graden Celsius. Zo is het gemakkelijker te vervoeren over lange afstanden in schepen. De hogere import van aardgas heeft een drukkend effect op de aardgasopbrengsten. Het wederuitvoeren van gas levert minder op dan de uitvoer van zelf gewonnen gas.

Schermafdruk 2016-03-25 10.02.16

Lage temperaturen, hogere aardgasexport
Lage temperaturen in de winter gaan in de regel samen met hogere exporten van aardgas, dat waarschijnlijk voor een groot deel bestemd is om woningen en gebouwen te verwarmen. In 2011 en in 2013 was het in het eerste kwartaal bijzonder koud in Noordwest Europa. In deze periode was de aardgasexport hoog. Het eerste kwartaal van 2007 en dat van 2014 kenmerkte zich door buitengewoon zachte temperaturen. In deze perioden was de gasexport laag. In 2015 kwam bovenop een zachte winter de sterke afname van de winning van aardgas in Groningen.

Schermafdruk 2016-03-25 10.03.31

Bronnen
CBS, 25 maart 2016: Lagere aardgasproductie drukt handelsoverschot

Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.