Laka: ‘Vervoer kernafval Petten in ongeschikte containers’

Laka: ‘Vervoer kernafval Petten in ongeschikte containers’

23 augustus 2016 – Hoogradioactief materiaal van de kernrector in Petten wordt op een ‘verkeerde manier’ vervoerd naar de opslag in Zeeland, aldus waarschuwt Stichting Laka. NRG Petten kreeg toestemming van toezichthouder ANVS om lichtere containers te gebruiken, omdat de normaal gebruikte verpakking niet beschikbaar is.

Het Nuclear Research and consultancy Group (NRG) wil twee radioactieve bronnen vervoeren van de reactor in Petten naar COVRA, de opslag in Vlissingen. Omdat de gebruikelijke verpakking niet beschikbaar is, heeft de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) toestemming gegeven om andere containers te gebruiken. Stichting Laka (documentatie- en onderzoekscentrum voor kernenergie) vindt dat onbegrijpelijk, zo stelt de stichting op de eigen website en tegenover Een Vandaag.

Uit een bericht van Laka
‘(…) Deze lichtere containers zijn volgens het internationaal Atoomenergie Agentschap IAEA (…) niet geschikt voor het vervoer van zulk hoogradioactief materiaal, omdat deze containers bij een zwaar ongeval niet altijd intact blijven. Het te vervoeren kernafval is zo radioactief dat de kans dat ze buiten de containers komen, nihil moet zijn. Dat is nu niet gegarandeerd.
Het transport gaat van NRG te Petten via Amsterdam (de Velsertunnel), langs Utrecht, door Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom naar de COVRA bij Vlissingen. Het is niet bekend wanneer het bewuste transport precies plaats zal vinden, in ieder geval voor 1 december. (…)
In de verleende vergunning staat dat het te vervoeren afval (een Americium/Beryllium-bron en een Cesium-bron) in oude capsules zit waarvan de certificaten niet meer geldig dan wel niet meer aanwezig zijn. Volgens ANVS/COVRA zijn voor het vervoer van het afval gecertificeerde B-containers niet beschikbaar. (…)’

In een uitzending van Een Vandaag stelt oud-directeur van COVRA, Hans Codée, dat de radioactieve bronnen waarschijnlijk te groot zijn om te verpakken in de normaal gebruikte B-containers. In diezelfde uitzending waarschuwt Daniël Meijers van Laka dat het niet makkelijk zal zijn bij de vrachtwagen te komen als door een ongeluk radioactief materiaal vrij komt. Stientje van Veldhoven (D66) wil weten waarom het afval wordt verplaatst als daar geen juiste verpakking voor is. In een schriftelijk reactie stelt de ANVS dat het vervoer in de lichtere containers wel degelijk veilig is.

Schriftelijke reactie van de ANVS aan Een Vandaag
‘(…) De Autoriteit voor Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft een vergunning verstrekt voor het afvoeren van de twee bronnen naar de COVRA omdat het vervoer in de type A-categorie transport verpakking veilig plaatsvindt. Deze vergunning is nodig omdat de regulier voorgeschreven transport verpakking (type B) niet beschikbaar is. Was dit wel het geval geweest, dan hadden de bronnen naar COVRA afgevoerd kunnen worden op basis van een transportmelding aan de ANVS. De Kernenergiewet biedt in dit soort situaties ruimte om het vervoer op een alternatieve manier te laten plaatsvinden mits aangetoond wordt dat de veiligheid gewaarborgd is.
De ANVS heeft de vergunning verleend omdat bij de beoordeling is vastgesteld dat de bronnen zodanig verpakt zijn, dat er sprake is van voldoende veiligheidsbarrières, ook bij ongevalsituaties. Daarnaast heeft de ANVS aanvullende veiligheidsmaatregelen voorgeschreven tijdens de uitvoering van het transport.
Transport van radioactief afval wordt niet standaard door de politie beveiligd. Er zijn standaard veiligheidsmaatregelen getroffen, zoals de wettelijke verplichting om de bronnen te vervoeren in afgesloten en verzegelde laadruimtes.
LAKA heeft het recht om vragen te stellen. Het transport is veilig bij naleving van de voorschriften uit de vergunning. (…)’

De reactor in Petten kwam eerder dit jaar in het nieuws door problemen met de opslag van hoogradioactief afval. Oud-directeur Frans Saris van ECN (het moederbedrijf van de NRG) stelde dat er te veel radioactief afval ligt dat er volgens de wet niet mag liggen. De huidige ECN-directeur Paul Korting weerlegde deze aantijgingen. Nog geen maand later stapte een klokkenluider van de NRG naar de inspectie. Door falende apparatuur zou het sorteren en afvoeren van radioactief afval in de kernreactor in Petten stokken en het kernafval daar ophopen. In een reactie stelt de NRG dat het afval niet ophoopt, maar dat er wel vertraging is bij het afvoeren van het historisch afval.

Bronnen
Laka, 19 augustus 2016: Vervoer kernafval NRG in ongeschikte containers
Een Vandaag, 19 augustus 2016: ‘Gevaarlijk nucleair afval wordt verkeerd vervoerd’
FluxEnergie, 7 juni 2016: ‘Petten’ becommentarieert Volkskrant-berichtgeving
FluxEnergie, 6 juni 2016: ‘Ophoping van kernafval in Petten door falende apparatuur’
FluxEnergie, 19 mei 2016: ‘Radioactief afval onveilig en illegaal opgeslagen in Petten’
FluxEnergie, 30 mei 2016: ‘Aantijgingen van Frans Saris over Petten kloppen niet’

Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.