foto: Tennet

Landschapsbeheer onder hoogspanning

V.l.n.r. Frans Zijderveld en Teo Wams van Natuurmonumenten, Cees de Jong en Erik Salari van Tennet.

De Nederlandse hoogspanningsnetbeheerder Tennet en milieuvereniging Natuurmonumenten hebben een contract ondertekend voor het onderhoud van 200 hectare aan natuurgebieden onder hoogspanningsverbindingen van Tennet. Natuurmonumenten zal de onderhoudswerken van deze natuurgebieden uitvoeren en daarbij rekening houden met de veiligheidseisen van Tennet. Samen streven ze naar maximaal natuurbehoud. Tennet en Natuurmonumenten gaan ook samenwerken in het omvormen van deze natuurgebieden in gebieden met laagblijvende beplanting.

Diverse hoogspanningsverbindingen van Tennet lopen over natuurgebieden van Natuurmonumenten. De bomen in deze gebieden groeien naar de stroomvervoerende geleiders (hoogspanningslijnen) toe. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren. Jaarlijks schouwt Tennet deze gebieden om in de gaten te houden welke bomen gesnoeid of gekapt moeten worden.

“Het beheer en de inrichting sluiten zoveel mogelijk aan op de visie voor een veel groter gebied,” zegt Teo Wams, directeur natuurbeheer bij Natuurmonumenten. “Zo kan een tracé bijvoorbeeld een open corridor worden voor reptielen en insecten.”

“In de overeenkomst is geregeld hoe in de loop der jaren het onderhoud zo efficiënt mogelijk en met zo min mogelijk impact op de natuur kan plaatsvinden,” aldus Erik Salari, projectmanager bij Tennet.

Verder gaan Tennet en Natuurmonumenten samen opnieuw naar de natuurgebieden onder de hoogspanningsverbindingen kijken. “De uitdaging is om deze percelen om te vormen naar gebieden met duurzaam laagblijvende begroeiing en een hoge biodiversiteit. Bij heidegebieden of vegetatie die door begrazing laag blijft komt de veiligheid van de hoogspanningsverbinding niet in het geding. Het omvormen van struweel of bos om naar heide en grasachtige vegetatie is goed voor insecten, vogels en reptielen.”

“Het omvormen moet wel passen in de omgeving. Hoe dit precies vorm krijgt hangt af van de locatie. Grondeigenaren kennen de lokale biodiversiteit en mogen het initiatief nemen tot eventuele omvormingen van deze natuurgebieden,” stelt Salari.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.