Lessen voor een goede Energiedialoog

Lessen voor een goede Energiedialoog

7 april 2016 – Het Rathenau Instituut heeft 11 lessen ontwikkeld om de Energiedialoog succesvol te maken.  ‘Fundamenteel voor het succes van elke maatschappelijke dialoog is het vertrouwen van het publiek in het proces.’

Uit het persbericht van het Rathenau Instituut
160407-Rathenau-Rapport‘(…) De lessen zijn tot stand gekomen op basis van eigen onderzoek naar vijf dialoogprocessen uit het verleden. Om te beginnen bij de Brede Maatschappelijke Discussie over kernenergie uit de jaren tachtig die veel maatschappelijke opwinding veroorzaakte. In het onderzoek werden ook recente discussies rondom schaliegas, windmolens op land, gaswinning en het Energieakkoord betrokken. Fundamenteel voor het succes van elke maatschappelijke dialoog is het vertrouwen van het publiek in het proces.

Enkele lessen voor de nationale overheid

  • Maak de urgentie van de energietransitie en daarmee van de Energiedialoog voor Nederland duidelijk.
  • Zorg voor onafhankelijke en betrouwbare organisator(en) met vakkennis over participatie
  • Verhelder gezamenlijk voorafgaand aan de Energiedialoog doel, inhoud, proces en spelregels
  • Neem de uitkomst van de Energiedialoog serieus en stel tijdig een borgingscommissie in die toeziet op wat er met de resultaten wordt gedaan.

Goede samenwerking
De energietransitie is urgent en vergt lastige en maatschappelijk ingrijpende keuzes. Een goede samenwerking tussen de nationale overheid en lokale overheden en samenleving is daarom essentieel. Het Rathenau Instituut hoopt dat de elf lessen uit deze studie het Ministerie van Economische Zaken zullen helpen een vruchtbare Energiedialoog te voeren.
Het project Energiedialogen past in de werkprogrammalijn Wetenschap voor beleid. In het project agendeert het Rathenau Instituut het uitbouwen van de maatschappelijke dialoog over omstreden energieoplossingen. (…)’

Bronnen
Rathenau Instituut, 6 april 2016: 11 lessen voor een goede Energiedialoog
Rathenau Instituut, rapport, 6 april 2016: Elf lessen voor een goede Energiedialoog (pdf, 99 pag.)
Foto: Rathenau Instituut

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.