foto Greenchoice

Liander en Universiteit Wageningen samen in de wolken

Netbeheerder Liander en Wageningen University & Research (WUR) starten een onderzoek naar de impact van zonne-energie op het elektriciteitsnet. Ze willen daarmee meer inzicht krijgen in de toekomstige inpassing van grootschalige opwekking van elektriciteit uit zonnestraling. Het onderzoek gaat vier jaar duren en wordt mee gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Niet alleen kleuren Nederlandse daken steeds blauwer en zwarter door de toename van het aantal zonnepanelen, ook het aantal zonneweides neemt flink toe. Dat is een opvallend verschil met buurland Vlaanderen, dat op afgedekte voormalige afvalstortplaatsen –meestal eigenlijk zonneheuvels– na weinig of geen zonneweiden telt.

In totaal staat er vandaag in het verzorgingsgebied van Liander (Noord-Holland, Flevoland, Friesland, Gelderland en een deel van Zuid-Holland) momenteel meer dan 1.000 megawatt aan installaties om zonne-energie op te wekken, vergelijkbaar met het vermogen van twee kolencentrales. Een scenario waar rekening mee wordt gehouden is dat de komende vijf jaar het vermogen aan zonne-energie groeit naar 6 gigawatt. Dat zijn ruim 8.000 voetbalvelden vol zonnepanelen, of tien grote kolencentrales.

Fluctuerende patronen

Bij zonne-energie is er verder sprake van fluctuerende patronen: de zon schijnt niet ieder moment van de dag en de intensiteit verschilt sterk van plek tot plek. Het huidige elektriciteitsnet is oorspronkelijk niet ontworpen op de inpassing van grootschalige opwekking van zonne-energie. Het is dus van belang om slimme oplossingen te bedenken hoe deze duurzame energiebron goed kan worden ingepast, zodat de energievoorziening ook in de toekomst betrouwbaar blijft.

Liander en de WUR gaan onderzoek doen naar het effect van de zon op de belasting van het energienet. Op de eerste plaats willen ze analyseren welke effecten bepaalde weertypes hebben op het net, dus het effect van zeer heldere of juist bewolkte dagen. Uniek aan dit onderzoek is dat grootschalige meetdata uit het elektriciteitsnet worden gekoppeld aan de beste op dit moment beschikbare weermodellen van het KNMI. Hiermee wordt een zelflerend model ontwikkeld om de opwekking van zonne-energie nauwkeurig te voorspellen. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de gegevens van de Radboud Universiteit Nijmegen over zoninstraling in Nederland gebruikt.

Nauwkeurige voorspellingen

Het doel is om tot een betrouwbaar model te komen, waarmee in de toekomst nauwkeurig kan worden voorspeld hoeveel zonne-energie er op de netten komt. WUR werkt op dit moment aan de volgende generatie weermodellen, die de vorming van individuele wolken kan simuleren. In dit onderzoek wordt ook bekeken hoeveel nauwkeuriger de voorspellingen hiermee worden. Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen netbeheerders de netten beter benutten en zo bijdragen aan de betrouwbaarheid van de toekomstige energievoorziening.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.