Liander wil flexibiliteitsmarkt ‘in het echt’ in Nijmegen-Noord

Liander wil flexibilieitsmarkt ‘in het echt’ in Nijmegen-Noord

21 maart 2017Na jaren experimenteren wil Liander nu ‘in het echt’ een flexibiliteitsmarkt starten, in Nijmegen-Noord. Stroomvragers en -aanbieders kunnen dan vraag en aanbod op elkaar afstemmen.

Uit een persbericht van Alliander
‘(…) De afgelopen jaren zijn veel experimenten uitgevoerd om de werking van een dergelijke markt voor flexibiliteit te testen. Dat gebeurde bijvoorbeeld in Heerhugowaard onder de naam EnergieKoplopers . Liander neemt nu het initiatief om het marktmodel in de praktijk te brengen. Daarvoor is het gebied Nijmegen-Noord uitgekozen. (…)
Flexibiliteit kan een meer betaalbaar alternatief zijn voor het verzwaren van het elektriciteitsnet. Daardoor kunnen onnodige investeringen in het net worden voorkomen en de  energievoorziening ook in de toekomst voor Nederlanders betaalbaar worden gehouden.

Ontwikkelingen Nijmegen-Noord
Het gebied Nijmegen-Noord (ten noorden van de Waal) is in transitie. Op korte termijn worden vele woningen bijgebouwd en zal ook een uitbreiding plaatsvinden van een nabijgelegen industrieterrein. Bovendien wordt gesproken over het plaatsen van nieuwe windturbines en een zonneweide.
Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat Liander gedurende vijf jaar af en toe hoge stroompieken in het lokale elektriciteitsnet verwacht. Door vraag en aanbod van energie op elkaar aan te passen wil de netbeheerder onderzoeken of de klassieke manier om netten te verzwaren voorkomen kan worden.

Een veranderende energievoorziening
De energievoorziening gaat de komende decennia revolutionair veranderen. Altijd beschikbare elektriciteitscentrales worden vervangen door zonnepanelen of windmolens, die alleen energie produceren als de zon schijnt of de wind waait. Voor het verwarmen van huizen en het laten rijden van auto’s stappen we over van gas en olie op elektriciteit en warmte. Consumenten en bedrijven gaan zelf energie opwekken, voor eigen gebruik, of om onderling uit te wisselen.
Deze ontwikkelingen kunnen echter leiden tot hogere kosten in het energiesysteem. Ten eerste kunnen er stroompieken ontstaan waar het lokale elektriciteitsnet niet op gebouwd is. De klassieke manier om dit op te vangen is het verzwaren van het net, maar dat brengt kosten met zich mee. Ten tweede worden vraag en aanbod van elektriciteit minder goed voorspelbaar door het fluctuerende karakter van zonne- en windenergie. Hierdoor kan soms een tekort en soms een overschot aan stroom zijn. Het effect is dat de stroomprijzen meer zullen fluctueren.

Een markt voor flexibiliteit
Om deze uitdagingen het hoofd te bieden moet het elektriciteitssysteem flexibeler worden. Flexibiliteit is het vermogen van energieaanbieders en -vragers om vraag en aanbod van energie op elkaar aan te passen. Een flexibiliteitsmarkt is voor netbeheerders één van de manieren om slim om te gaan met de toename van duurzame energie en transport ervan. (…)’

 

Bronnen
Alliander, 21 maart 2017: Liander wil flexibliteitsmarkt starten in Nijmegen-Noord
Illustratie: Google-kaart. Logo Liander

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.