Windpark Shell – Lof voor Kamp, weinig subsidie en Groningen wil ook

Windpark Shell – Lof voor Kamp, weinig subsidie en Groningen wil ook

14 december 2016Wat schrijven de kranten een dag na de bekendmaking dat Shell voor veel minder dan verwacht een windpark voor de Zeeuwse kust gaat bouwen? Er is lof voor minister Kamp, aandacht voor de lage prijs, twijfels over de toekomst van offshore wind en Groningen wil ook meer wind in zijn wateren. 

Lof voor Kamp
Zowel de Volkskrant, als NRC Next en Trouw hebben lof voor de Kamps duidelijke beleid ten aanzien van wind op zee.

Commentaar Volkskrant: ‘Duurzaam beleid’
Belangrijker nog is dat Kamp afrekent met het zigzagbeleid van zijn voorgangers. Dankzij het Energieakkoord zijn de doelen voor de komende jaren duidelijk en worden die breed gesteund. Het ontwikkelen van duurzame energie begint met duurzaam beleid. [Volkskrant]

Commentaar Trouw: ‘Nederland lijkt weg naar boven te hebben gevonden’
‘(…) In de windmolensector wordt ook de heldere aanbestedingsprocedure van de overheid geroemd, die bijvoorbeeld vergunningen al heeft geregeld. Ook is op voorhand duidelijk wie de kabels van de windmolenparken naar het vasteland aanlegt (Tennet). De procedure is, kortom, helder. En smaakt naar meer.
Er zijn, conform het Energieakkoord, nog drie tenders voor grote windmolenparken te gaan. Maar ook na 2023 zullen nog meer van zulke parken worden gebouwd, schreef minister Kamp in zijn energieagenda.
Het zou mooi zijn als daarbij zijn voorspelling ook uitkomt en er dan geen subsidie meer nodig is voor windmolens op zee. Nederland bungelt nu nog onderaan het Europese lijstje van opwekking van duurzame energie, maar lijkt eindelijk de weg naar boven te hebben gevonden. (…)’ [Trouw]

Commentaar NRC Next: ‘Bemoedigende ontwikkeling’
NRC Next verdedigt de Energieagenda van Kamp, door op het onverwacht goedkope windpark van Shell te wijzen.
‘(…) Plannen met een looptijd van 34 jaar kunnen niet meer zijn dan plannen: zij zijn noodzakelijk eerder richtinggevend dan dicterend. Al was het maar omdat niemand zo lang vooruit kan denken. Maar dat betekent niet dat de overheid hier geen rol kan hebben. Zij zet standaards, kan dwingende tussendoelen formuleren. Daar is niets marktvijandigs aan. Het geeft het bedrijfsleven juist houvast, zet aan tot innovatie, concurrentie en hogere productiviteit. Zie het maandag aangekondigde windpark, dat goedkoper blijkt te kunnen dan voorzien. Dat is een bemoedigende ontwikkeling, ook van een oliebedrijf als Shell dat vol in duurzame energie stapt. Zolang de bieders van het consortium niet overmoedig blijken te zijn geweest. (…)’ [NRC Next]

Snel minder subsidie voor offshore wind
Verschillende kranten benadrukken dat het nieuwe windpark van het Shell-consortium nog maar weinig subsidie nodig heeft. De Volkskrant vraagt zich af of offshore wind het beste alternatief is, maar stelt ook dat niets doen geen optie is.

‘Nog geen halve cent subsidie’
Maandag en dinsdag werd de elektriciteit verhandeld tegen een prijs van 5 cent per kWh. Nog geen halve cent verschil met de 5,45 van Borssele 3 en 4. En een wereld van verschil met de 16,9 cent per kWh waarop het Gemini-windpark, 80 kilometer ten noorden van Nederland, komend jaar gaat draaien. Terwijl omgerekend naar de huidige elektriciteitsprijs nog geen halve cent subsidie naar Borssele 3 en 4 zou gaan, gaat straks ruim 10 cent per kWh naar de eigenaren van Gemini (…)’ [NRC Next]

‘Windpark op zee in Nederland goedkoper dan op land’
‘(…) Door de concurrentieslag [bij de tenders] is de bouw van een windpark op zee in Nederland paradoxaal genoeg nu goedkoper dan op land. ,,Een bizarre situatie,” meent Van Gendt [van de Rabobank].
Gevolg van de concurrentiestrijd is dat het imago van windmolens snel zal verbeteren. De tijden dat ze als ‘subsidieslurpers’ werden weggezet, behoren tot het verleden. “Eerst was het argument dat molens lelijk zijn en duur. Nu dat laatste argument wegvalt, verbetert de publieke opinie rond windparken.” (…)’ [AD]

Commentaar Volkskrant: ‘Er is kans dat Nederland op het verkeerde paard wedt’
‘(…) Of windmolens dé energiebron van de toekomst zijn, is nog ongewis. Veel zal afhangen van de toekomstige olieprijs en de ontwikkeling van de techniek. Beide laten zich slecht voorspellen. Er is altijd een kans dat Nederland op het verkeerde paard wedt, maar op dit moment is er geen serieus alternatief, tenzij het moratorium op kernenergie wordt opgeheven.
Niets doen is geen optie. De klimaatverandering gaat gewoon door. Nederland blijft tot nu toe achter bij het verduurzamen van energie. Met de aanleg van de grote windparken wordt een forse stap vooruit gezet. (…)’ [Volkskrant]

Goed voor Zeeland, Groningen wil ook
De windparken voor de kust zijn goed voor de bedrijvigheid in Zeeland, aldus de directeur offshore wind van Eneco. Groningen wil ook meer windturbines boven de Wadden.

Ruben Dijkstra, directeur offshore wind bij Eneco: ‘Goed voor Zeeland’
‘(…) “Zeeland gooit door zijn ligging hoge ogen, zeker als het gaat om onderhoud van de windmolens. Vanuit de haven van Vlissingen ben je sneller bij het windpark dan vanuit Rotterdam. Door de kortere vaartijd kun je per dag langer onderhoudswerk doen. Daarnaast zitten in de haven van Vlissingen al veel bedrijven die in offshore-windindustrie actief zijn.” (…)’ [PZC]

Dijkstra: ‘Ik kan geen nieuwe banen beloven’
‘(…) Duurzame energieproductie op zee kost veel geld. We moeten elk dubbeltje omdraaien. Ik kan dus niks beloven. Aan de andere kant staat maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel van Eneco. Wij willen graag dat er Zeeuws draagvlak is voor onze activiteiten, ook al vinden die vooral op zee plaats. We voelen het appèl dat op ons wordt gedaan.” (…)’ [PZC]

Gedeputeerde Nienke Homan: ‘Ook een windpark voor Groningen’
‘(…) “We zijn ontzettend blij dat het gelukt is de kostprijs van wind op zee nog verder te verlagen. Dit biedt kansen voor nog veel meer wind op zee en daarmee kansen op werkgelegenheid in onze regio. Ik zal de minister dan ook direct laten weten dat wij graag wind willen ontwikkelen ten noorden van de Wadden.” De provincie ziet vooral economische kansen voor de Eemshaven: met elke 1000MW aan wind op zee, zijn tweeduizend fulltime banen gemoeid, aldus Groningen. (…)’ [Binnenlands Bestuur]

‘Oproep Groningen niet nieuw’
‘(…) De oproep van Groningen zal Kamp niet nieuw in de oren hebben geklonken. Al een jaar of zes probeert een lobby rond het platform Energy Valley de zee boven het Waddengebied te kandideren voor nog veel meer offshore wind.
Naast Gemini (150 molens met een gezamenlijk vermogen van 600 megawatt) zou er ruimte zijn voor misschien nog wel 2000 turbines, goed voor een vermogen van 8000 megawatt. Probleem is dat de luchtmacht in dat deel van de Noordzee een oefengebied heeft. (…)’

Bronnen
PZC, 14 december 2016: ‘Zeeland profiteert van windpark’
Binnenlands Bestuur, 13 december 2016: Groningen wil windpark boven de Wadden
Volkskrant, 14 december 2016: Klimaatverandering gaat door, niets doen is geen optie
NRC Next, 14 december 2016: Een windpark van Shell (via Blendle)
AD, 14 december 2016: Windmolens niet langer subsidieslurpers (via Blendle)
NRC Next, 14 december 2016: Nog even en er hoeft geen subsidie meer bij (via Blendle)
Trouw, 14 december 2016: Deze procedure smaakt naar meer (via Blendle)
Dagblad van het Noorden, 14 december 2016: Stroom van zee weer goedkoper (via Blendle)

Zie ook 
FluxEnergie, 13 december 2016: Shell wint tender offshore windpark met onverwacht laag bod

Foto: Vattenfall

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.