LTO Glaskracht Nederland maakt bezwaar tegen vervallen 7 miljoen euro energiesubsidie

De EHG-regeling gaat 1 mei open met het reguliere budget van 7 miljoen euro voor 2016. Omdat de regeling in 2015 niet is opengegaan, zou het budget van 2015 aan het budget van 2016 worden toegevoegd, maar dit is niet gebeurd. LTO Glaskracht Nederland heeft daar bezwaar tegen gemaakt bij staatssecretaris Van Dam.
Op 29 april is de openstelling 2016 van de Regeling nationale EZ-subsidies onderdeel energie-efficiency en hernieuwbare energie glastuinbouw (hierna: EHG) gepubliceerd1. Het budget is 7 miljoen euro. Regeling en bedrag per jaar zijn in 2014 afgesproken in de Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw2. Echter, door interne omstandigheden bij het ministerie van Economische Zaken (EZ) is de openstelling in 2015 niet doorgegaan. Het was daarom de bedoeling om dat budget van 7 miljoen euro toe te voegen aan de openstelling van 2016. Dat wordt naar nu blijkt niet uitgevoerd.
LTO Glaskracht spreekt staatssecretaris Van Dam in haar brief erop aan dat EZ hiermee niet voldoet aan de afspraken die in 2014 zijn gemaakt. …. 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.