LTO wil vaart maken met aardwarmte in de glastuinbouw

27 mei 2015 – De glastuinbouw moet sneller gebruik kunnen maken van aardwarmte om de kassen te verwarmen. Technisch kan het, maar financiering en afdekking van de financiële risico’s vormen een probleem.

Land- en Tuinbouworganisatie LTO Glaskracht doet een dringende oproep aan de Tweede Kamer om het gebruik van aardwarmte beter te stimuleren.

Uit een bericht van LTO Glaskracht
‘(…) Maak meer vaart met het benutten van aardwarmte voor de energievoorziening in de glastuinbouw. Technisch kan het, zo blijkt in de praktijk, en het maakt een besparing mogelijk van een half miljard kubieke meter aardgas per jaar. Financiering en risicoafdekking vormen echter grote knelpunten.
Bestaande instrumenten dienen beter inzetbaar of geschikt te worden gemaakt voor de toepassing van aardwarmte of geothermie. Dit dringende beroep doet LTO Glaskracht Nederland op de Tweede Kamer, die komende woensdag spreekt over energie. Binnen enkele jaren zou met geothermie tien tot wellicht twintig procent van de kassen in ons land verwarmd kunnen worden.
Op dit moment werkt de glastuinbouw op elf locaties in het land met aardwarmte. Met staatsecretaris Dijksma (EZ) is vorig jaar een versnellingsplan geothermie overeengekomen. Doel ervan was jaarlijks vier tot vijf nieuwe projecten uit de startblokken te helpen. Maar het tempo stagneert door onvoldoende eigen vermogen van glastuinders. Bovendien zijn de risico’s onvoldoende af te dekken; banken en andere financiers zijn huiverig om er geld in te steken.
Volgens voorzitter Nico van Ruiten van LTO Glaskracht doen telers al het mogelijke om nieuwe initiatieven van de grond krijgen: “In de sfeer van garanties, leningen en risicoregelingen en het stimuleren van duurzame energie sleuren we hier nu meer dan een jaar aan. Voor toepassing in de praktijk zijn we echter afhankelijk van overheden, banken, staatssteuntoetsen en politieke wil en noodzaak.
”Nu de gaskraan in Groningen geknepen moet worden en Nederland voor aardgas ook niet afhankelijk wil zijn van Rusland is geothermie volgens LTO Glaskracht een uitstekende kans om verbruik aan aardgas substantieel te verminderen. (…)’

Bronnen
LTO Glaskracht, 26 mei 2015: Meer vaart maken met aardwarmte
Nu.nl, 26 mei 2015: Landbouworganisatie LTO wil vaart maken met aardwarmte

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.