‘Maak het mogelijk dat mensen zonder eigen geld ook mee kunnen doen met de energietransitie’

‘Maak het mogelijk dat mensen zonder eigen geld ook mee kunnen doen met de energietransitie’

15 mei 2017De energietransitie kent niet alleen winnaars, maar ook verliezers. Voor een meer rechtvaardige verdeling van de baten en lasten moet de overheid het mogelijk maken dat je ook zonder eigen geld mee kunt doen aan de vergroening. Drie wetenschappers van de TU Delft stellen daarom een uitbreiding van de subsidieregelingen voor.

In een opiniebijdrage op FluxEnergie pleiten dr. mr. ir. Neelke Doorn, dr. ir. Eefje Cuppen en dr. ing. Bram Klievink (hoofddocenten TU Delft) voor een rechtvaardige verdeling van de baten en lasten van de energietransitie.
‘(…) Een transitie naar duurzame energie kent inderdaad niet alleen winnaars, maar ook verliezers. Om tot een breed gedragen klimaatbeleid te komen zal de overheid niet alleen moeten investeren in innovatie, maar juist ook aandacht moeten hebben voor de vraag hoe baten en lasten op rechtvaardige wijze verdeeld kunnen worden. Van de beschikbare subsidies en belastingkortingen lijken nu vooral grote en kapitaalkrachtige partijen te kunnen profiteren. Om ervoor te zorgen dat ook minder kapitaalkrachtige partijen van dergelijke subsidies kunnen profiteren zou de overheid meer mogelijkheden moeten bieden om ook zonder eigen kapitaal te kunnen participeren in groene projecten, bijvoorbeeld door uitbreiding van de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) naar ingrepen die de wijk als geheel klimaatbestendig maken en daarmee ook de leefbaarheid vergroten. (…)
Een echt duurzaam klimaatbeleid zou dan ook gericht moeten zijn op het creëren van nieuwe kansen voor groepen die nu met name de lasten dragen. Zodat ook voor hen injecties in duurzame groei een veelbelovende investering zijn. (…)’

Bronnen
FluxEnergie, opiniebijdrage, 15 mei 2017: Denk ook aan verliezers van transitie naar een duurzame economie
Zie ook
FlluxEnergie, 12 mei 2017: ‘Denk bij energietransitie aan lagere inkomens
FluxEnergie, 19 april 2017: ‘Lasten klimaatbeleid zijn niet eerlijk verdeeld’
FluxEnergie, 25 april 2017: ‘Het valt wel mee met het risico van oneerlijke verdeling van de klimaatlasten’
Foto: Eneco

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.