CE Delft

Maart bracht nieuw record aan wind, zonlicht en biogas in Nederlandse lucht

Maart was een miljoenenmaand voor de opwekking van duurzame energie in Nederland. Gedurende vier dagen volstond deze productie zelfs voor het gemiddelde verbruik van dik een miljoen huishoudens. Dat blijkt uit de cijfers van Energieopwek.nl.

De heldere koude dagen met een stevige wind, die voor een onaangename gevoelstemperatuur zorgde, waren goed voor de records. Op 17 maart vestingen zond, wind en biogas samen 99,7 Gigawattuur, een nieuw nationaal record.

Dat kwam overeen met 6.3% van het binnenlandse energieverbruik. Andere topdagen’ waren 1, 2 en 18 maart. Ten opzichte van maart vorig jaar steeg de zonproductie met 35% naar 0,8 Petajoule (0,6 PJ in maart 2017). De windproductie groeide met 15% naar 4,1 PJ (3,6 PJ in maart 2017).

20 maart was de zonnigste dag. De fotovoltaïsche panelen leverden die dag voldoende energie voor 120.000 Nederlanders. De donkerste dag was 13 maart, toen de teller op het equivalent van 22.000 Nederlandse verbruikers bleef steken.

De winderigste dag was 17 maart, met voldoende windenergie voor 920.000 Nederlanders. Minst windrijke dag was 26 maart, met slechts energie voor 53.000 Nederlanders. Tussen deze pieken en dalen was de productie van biogas een baken van stabiliteit, met dagelijks voldoende energie voor 100.000 Nederlanders.

Warmtepompen en houtkachels

Energieopwek.nl is een initiatief van het Energieakkoord in samenwerking met Entrance, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. Het is de bedoeling om nog voor de zomer naast zon, wind en biogas ook de energieproductie van warmtepompen, geothermie, afvalcentrales en houtkachels in beeld te brengen. “om de energieproductie van houtkachels te berekenen moeten we redelijk goede benadering gebruiken,” zegt Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool in Groningen. “Maar ze is wel betrouwbaar. We vinden het belangrijk ook dit cijfer mee te geven, omdat te weinig mensen beseffen dat op dit ogenblik de hernieuwbare productie door houtkachels in Nederland ongeveer dubbel keer zo hoog ligt als deze door pv-installaties.”

Records zijn geen blijvers. Doordat er dagelijkse nieuwe pv-installaties worden geplaatst en maandelijks nieuwe windturbines zijn de huidige records geen lang leven beschoren. Zo heeft de provincie Noord-Brabant vandaag het inplantingsplan voor 28 extra windturbines langs de A16 tussen Moerdijk en Hazeldonk nabij Breda voorgelegd aan de vier betrokken gemeenten en aan de andere wettelijke overlegpartners.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.