Mansveld op VN-klimaatbijeenkomst

29 juni 2015 – Staatssecretaris Mansveld presenteert op de ‘high level climate event’ van de VN een initiatief voor een klimaatvriendelijk vervoer. Nederland wil een platform bieden voor de uitwisseling van kennis en ervaring.

 

Persbericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu presenteert vandaag in New York een initiatief waarmee het personenvervoer en goederentransport in andere landen ook schoner en klimaatvriendelijker kan worden. Nederland biedt een podium aan bedrijven, steden en organisaties wereldwijd zodat ze hun bewezen vervoersprojecten, innovaties en praktische ideeën als voorbeeld kunnen stellen.
In de aanloop naar de klimaattop in Parijs worden deze voorbeelden voor het terugdringen van CO2-uitstoot als oplossingen aan andere landen aangeboden. In New York spreekt de staatssecretaris met vertegenwoordigers uit de vervoers- en treinsector, het bedrijfsleven, met overheden en maatschappelijke organisaties en nodigt hen uit bij te dragen aan dit Nederlandse initiatief.
Mansveld: ‘Door kennis te delen en goede initiatieven van elkaar over te nemen willen we het transport wereldwijd snel schoner maken. Omdat auto’s en vrachtwagens zo’n grote bijdrage leveren aan de uitstoot van alle broeikasgassen, is juist met het duurzamer maken van het wagenpark veel winst te behalen. Bovendien is het ook goed voor de leefbaarheid en de gezondheid in grote steden die vaak kampen met luchtvervuiling door de explosieve groei van de vervoerssector.’
Nu nog wordt een kwart van alle CO2-uitstoot in de wereld veroorzaakt door personenvervoer en goederentransport. Dit aandeel groeit met enkele procenten per jaar door de verkeerstoename wereldwijd.

Nederlands voorbeeld
De Verenigde Naties hebben aantal probleemgebieden benoemd die tijdens de klimaattop in Parijs extra aandacht krijgen, zoals bosbouw, landbouw en energie. Nederland is gevraagd zich te richten op het onderwerp transport omdat ons land internationaal wordt gezien als voorloper bij het vergroenen van de vervoerssector. Ons fijnmazige OV-netwerk, de ontwikkeling van elektrisch rijden en onze fietstraditie worden gezien als voorbeeld voor andere wereldsteden.
‘We nemen niet alleen deze kennis en innovaties mee uit Nederland. Het zijn juist ook de duurzame transportprojecten uit andere landen die we gaan verzamelen,’ aldus de staatssecretaris. De Colombiaanse hoofdstad Bogota is zo’n voorbeeld, waar dagelijks 2,5 miljoen inwoners gebruikmaken van de stadbus. Door in te zetten op een duurzamer en zuiniger bussysteem stoten ze over een paar jaar 90 procent minder CO2 en 30 procent minder fijn stof uit.

Verenigde Naties New York
Staatssecretaris Mansveld is op 28 en 29 juni bij de Verenigde Naties in New York voor een klimaatevenement. Zij spreekt daar maandag namens Nederland op het High-Level Event on Climate Change. De bijeenkomst van de Verenigde Naties heeft als doel om overheden, bedrijfsleven en andere partijen te bewegen tot meer klimaatambitie.

 

Bronnen
Persbericht ministerie van Infrastructuur en Milieu, 28 juni 2015: Nederland zet duurzame transportprojecten op de kaart

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.