Mansveld wil duidelijkheid over omvang dieselfraude

1 oktober 2015 – ‘Ik ben geschokt door de fraude bij Volkswagen en de omvang daarvan’ schrijft staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) in een brief aan de Tweede Kamer over de softwarefraude met dieselauto’s.

Voor alle duidelijkheid: de dieselfraude heeft vooral betrekking op de uitstoot van NOx en niet of nauwelijks op de uitstoot van CO2.

Uit een persbericht van de Rijksoverheid
‘(…) Op het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van Pon, de Nederlandse importeur van Volkswagen en van de RAI, de Rijwiel- en Automobielindustrie in Nederland. Doel van de gesprekken is om meer duidelijkheid te krijgen over de omvang van mogelijke fraude met dieselauto’s in Nederland. Er is besproken hoe de 160.000 auto’s van de merken Volkswagen, Seat, Skoda en Audi, waarmee mogelijk gefraudeerd is zo snel mogelijk kunnen worden gecontroleerd en aangepast.
‘Ik ben geschokt door de fraude bij Volkswagen en de omvang daarvan’ schrijft staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) in een brief aan de Tweede Kamer over de softwarefraude met dieselauto’s. Mansveld heeft de signalen van fraude aangegrepen om bij de Europese Commissie aan te dringen op een snelle overgang naar de veel realistischer en eerlijker Real Driving Emission test in plaats van de huidige testen op rolbanden in laboratoria. Op 19 mei van dit jaar is Brussel na druk vanuit ondermeer Nederland al akkoord gegaan met de vervanging van de huidige gebrekkige toegangstesten, maar de overgangstermijn en de toegestane limieten moeten nog vastgesteld worden.  Nederland dringt aan op een snelle overgang, liefst in één fase, met direct een strenge norm.
In Nederland voert TNO, op verzoek van het ministerie van IenM al jaren emissiemetingen aan auto’s uit. Bij deze metingen is steeds een significant verschil geconstateerd tussen de test- en de praktijkuitstoot van stikstofoxiden. TNO heeft nooit ontdekt dat daarbij softwarefraude in het geding was. De resultaten van de onderzoeken zijn steeds gedeeld met de Tweede Kamer. De staatssecretaris deelt de Nederlandse testresultaten nu ook met de Europese Commissie om snel tot een Europese aanpak te kunnen komen. (…)’

Bij de beantwoording van Kamervragen (in dezelfde brief) herhaalt staatssecretaris Mansveld nog eens de TNO-onderzoekresultaten die eerder naar de Kamer werden gestuurd: nieuwe dieselpersonenauto’s zijn in de afgelopen decennia nauwelijks schoner geworden.

CO2-uitstoot
Bij de beantwoording van de Kamervragen zegt de staatssecretaris (nog) niet te kunnen zeggen in hoeverre er bij de betreffende auto’s ten onechte fiscaal voordeel is genoten.
Staatssecretaris Mansveld: ‘Fiscale maatregelen voor stimulering van zuinige auto’s, zoals een lagere belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) en bijtelling ter zake van privégebruik van een auto van de zaak, zijn gebaseerd op de CO2-uitstoot van een auto zoals die tijdens de officiële typekeuringstest is vastgesteld. De diverse fiscale stimuleringsmaatregelen voor zuinige voertuigen met een lage CO2-uitstoot, zoals een lagere BPM en bijtelling, vallen buiten de invloedssfeer van fraude met specifiek de NOx-uitstoot van dieselauto’s.’

Bronnen
Rijksoverheid, persbericht, 1 oktober 2015: Mansveld wil duidelijkheid over omvang dieselfraude in Nederland
Brief aan de Tweede Kamer, 30 september 2015:  Softwarefraude dieselauto’s Volkswagen (pdf, 15 pag.)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.