‘Marktaandeel elektrische auto’s binnen 5 jaar al 7%’

Schermafdruk 2015-10-01 06.57.41

1 oktober 2015 – Zakelijke rijders zullen vanwege fiscale voordelen steeds vaker kiezen voor volledig elektrische auto’s. Het marktaandeel van deze auto’s zal daardoor snel groeien, van 1% nu naar 7% in 2020. Dat worden 30.000 nieuwe elektrische auto’s per jaar.

Dat voorspelt het Economisch Bureau van ING Bank. Het bureau sluit zelfs niet uit dat de groei nog groter en sneller zal zijn.

Uit het rapport van de ING Bank
‘(…) Bij de raming wordt er van uitgegaan dat verreweg het merendeel van de registraties uit de zakelijke markt komt. Voor veel particulieren lijkt de aanschaf van een elektrische auto in de periode 2016-2020 nog een stap te ver. Aanschafprijzen van 35.000 euro of meer zijn voor slechts een gering aantal particulieren weggelegd. Mogelijke toekomstige subsidieregelingen voor particulieren kunnen die situatie echter veranderen.
De raming is overigens sterk afhankelijk van de vorderingen van een aantal koplopers in volledig elektrische auto’s. Het betreft daarbij Tesla, GM (Opel/Chevrolet) en Renault en Nissan. De raming gaat ervan uit dat Tesla haar populariteit / aantrekkelijkheid met nieuwe modellen ook in lagere segmenten in marktaandeel kan omzetten. Verder gaat de raming uit van hogere marktaandelen van nieuwe generaties volledig elektrische auto’s van GM, Renault en Nissan. Vooralsnog lijkt 2017 het jaar van introductie te worden van verschillende nieuwe modellen. Vertraging kan echter soms optreden. Volledige beschikbaarheid van nieuwe modellen wordt niet verwacht voor 2018. (…)

Nederland hoort bij de koplopers
Diverse landen hebben in het verleden ambities uitgesproken betreffende het aantal elektrische voertuigen dat zij op een bepaald moment in het wagenpark wensen te hebben. Het (toenmalige) Kabinet prognotiseerde in 2009 het aantal elektrische auto’s (wagenpark) in Nederland in de periode 2012-2015 op 15.000-20.000 en in 2020 op 200.000. Het gaat daarbij om auto’s met een stekker (vol elektrisch of plug-in). Volgens informatie van de Rijksdienst voor Onder- nemend Nederland bestond het elektrische wagenpark eind augustus 2015 in Nederland uit een kleine 60.000 auto’s. Cijfers van de IEA (International Energy Agency) geven aan dat Nederland tot de leidende landen in de wereld be- hoort als het gaat om het ev wagenpark. (…)

Bijtelling
Nederland heeft die positie te danken aan fiscale maatregelen, die met name de verkoop van de plug-in hybride (auto met brandstofmotor en met stekker oplaadbare batterijen) heeft gestimuleerd. Vooral 2013 was een topjaar toen dankzij diverse subsidieregelingen en 0% bijtelling de (zakelijke) aanschaf van dergelijke modellen zeer voordelig was. In 2014 zakte de verkoop terug, maar in 2015 zal deze wederom toenemen. Voor diverse plug-in modellen is het de laatste kans voor zakelijke rijders om tegen 7% bijtelling te rijden (15% in 2016). De verwachting is dat in 2016 een daling onvermijdelijk is. Plug-in’s worden qua bijtelling minder aantrekkelijk ten opzichte van andere (brandstof) modellen. (…) [Het ING-rapport] laat zien dat volledig elektrische auto’s de komende jaren relatief gunstiger worden in bijtelling ten opzichte van plug-ins en brandstofmodellen. Wanneer vol elektrische modellen op de markt komen in de belangrijke zakelijke c en d segmenten tegen concurrerende prijzen en een lage bijtelling, dan kan hun marktaandeel snel stijgen. Voorwaarde lijkt wel een acceptabele actieradius van ten minste 300 of liefst 400 kilometer. Naast de fiscus kunnen ook werkgevers een stimulerende factor zijn. Veel bedrijven en overheidsinstellingen zullen graag de kosten en uitstoot van hun wagenpark willen beperken. (…)’

Schermafdruk 2015-10-01 06.46.20

Bronnen
ING Economisch Bureau, september 2015: Koers op elektrisch. 7% marktaandeel elektrische auto’s in 2020 (pdf, 11 pag.)

Onderwerpen: , , , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.