Marrakech boekte weinig vooruitgang rond CO2-handel

Marrakech boekte weinig vooruitgang rond CO2-handel

23 november 2016Emissierechten-adviseur Jos Cozijnsen was voor het Environmental Defense Fund in Marrakech en moet constateren dat COP22 nog maar weinig vooruitgang boekte over de CO2-handel en CO2-beprijzing. ‘De tijd begint te dringen.’

160725-Cozijnsen
Jos Cozijnsen: ‘De tijd begint te dringen’

Jos Cozijnsen blikt terug op Marrakech in een column op Energiepodium.
Uit de column
‘(…) CO2-beprijzing omvat binnenkort 25% van alle emissies: onmisbaar voor het halen van doelen en kostenbeheersing. CO2-beprijzing is niet te stoppen. Steeds meer overheden voeren CO2-beprijzing of handel in. Binnenkort zijn er 42 regionale en nationale systemen en 20 van steden en provincies. Een kwart van de mondiale CO2-emissies valt binnenkort onder zo’n regime. Mondiale CO2-handel, het uit het buitenland kopen van aanvullende CO2-reducties, is ook onmisbaar. Na 2050 moeten de EU en Nederland op ‘negatieve emissies’uitkomen om mondiaal in 2100 op 0 uit te komen. Negatieve emissies betekent dat Nederland en de EU in 2050 op 0 uit moeten komen en daarbovenop elders extra CO2 moeten reduceren. De Wereldbank heeft aangegeven dat we om de Parijs-doelen te halen met mondiale emissiehandel in 2030 30% en in 2050 50% goedkoper uitkomen: dat is een aantrekkelijk perspectief. Voor betrouwbare emissiehandel tussen landen en het voorkomen van dubbeltelling van emissiereducties is een goede gesloten boekhouding nodig. Ook moeten projecten in ontwikkelingslanden, zoals hernieuwbare energie en bosbescherming, een ambitieuze baseline krijgen, zodat de CO2-credits die van die landen gekocht worden, tot extra totale CO2-reducties leiden. Dat helpt Nederland en de EU de klimaatplannen aan te scherpen.

VN-afspraken CO2-handel traag. Carbon Club biedt uitkomst
In Marrakech was nog weinig vooruitgang over CO2-markt regels; in mei 2017 wordt verder gepraat. De tijd begint wel te dringen. Uiterlijk eind 2018 moeten er afspraken gemaakt worden voor mondiale CO2-handel na 2020. Want dan loopt het Kyoto Protocol, wat een uitgebreide regelgeving voor emissiehandel heeft, ten einde. Het goede nieuws van het Parijs-akkoord is dat landen emissiehandel mogen gebruiken en dat er minimale regels nodig zijn voor samenwerking.

151205-Dijksma
Staatssecretaris Dijksma: ‘Carbon club’ met onderlinge afspraken

Een oplossing is dan ook dat landen onderling alvast afspraken maken over strengere boekhouding en elkaar helpen dubbeltelling te voorkomen: een soort carbon club. Daarom heeft Nederland met 18 landen die emissiehandel gebruiken, waaronder Canada, VS, het VK, Duitsland, Australië, Mexico, en Zuid-Korea, de Ministeriele Verklaring over Carbon Markets in Parijs getekend. Staatssecretaris Sharon Dijksma sprak hierover op een bijeenkomst over de Verklaring vorige week woensdag in Marrakech. Deze bijeenkomst was voorbereid door Nieuw-Zeeland, emissiehandelsorganisatie IETA en de Amerikaanse milieuorganisatie Environmental Defense Fund, waarvoor ik in Marrakech werkzaam was. (…)’

Bronnen
Energiepodium, 22 november 2016: Gaan we na Marrakech de CO2-doelen halen?

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.