Master Milieu- en maatschappijwetenschappen

Radboud Universiteit
In de master Milieu-maatschappijwetenschappen bestudeer je hoe de mens met zijn natuurlijke omgeving omgaat, hoe daaruit milieuproblemen kunnen ontstaan en hoe deze kunnen worden opgelost. Milieuvraagstukken zijn niet alleen technisch, maar vooral ook sociaal en politiek van aard. Jij onderzoekt hoe overheid, bedrijfsleven en burgers samenwerken aan milieu en duurzaamheid, van zonnepanelen in de buurt tot mondiale klimaatverandering, van lokale waterprojecten tot wereldwijde biodiversiteit. Onder druk van de crisis zijn steeds meer burgers en bedrijven zich ervan bewust dat we niet op dezelfde voet verder kunnen en pakken zelf het stokje op, bijvoorbeeld in de energievoorziening of in de voedselproductie. Hoe doen ze dat en hoe kunnen zij zich organiseren? Wat is de rol van de gemeenschap, de overheid en de markt daarbij? Welke nieuwe samenwerking komt op? In de opleiding is veel aandacht voor de dilemma’s van duurzame ontwikkeling, maar ook voor de mogelijkheden van sociale verandering: je kunt je specialiseren in duurzaamheidstransities en ‘smart cities’, de circulaire economie, vergroening van voedselketens, bosbeleid in ontwikkelingslanden, de fairphone of de onderhandelingen over internationale actie voor klimaatverandering.

WO
Master
Voltijd

Start 1 september
Aanmelden vóór 1 mei
Duur 1 jaar
Taal Nederlands
Website
Toelatingseisen
Kosten  

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.