Master of Science and Technology of Nuclear Fusion

Technische Universiteit Eindhoven
De wereldwijde samenwerking gericht op de ontwikkeling van kernfusie als veilige, schone en onuitputtelijke energiebron bereikt momenteel een hoogtepunt met de bouw van de grote testreactor ITER. ITER wordt gebouwd in Europa (in het Franse Cadarache) en zal een tienvoudige vermogensvermeerdering in de orde van 500 MW realiseren.
Het ITER-project is een belangrijke stimulans voor de wetenschap en techniek met betrekking tot kernfusie. Daarnaast heeft ITER een nieuwe generatie hooggekwalificeerde ingenieurs en wetenschappers nodig om deze te bemannen. De Technische Universiteit Eindhoven heeft de wetenschap en technologie van fusie uitgeroepen tot prominent onderzoeksgebied en in dat kader een speciale onderzoeksgroep opgericht en een complete opleiding op masterniveau opgezet.
De masteropleiding Fusion is de opleiding bij uitstek voor iedereen die zich wil specialiseren in fusie. Deze opleiding is interdisciplinair en combineert elementen van Technische Natuurkunde, Werktuigbouwkunde en Electrical Engineering. De nadruk ligt op de doelgerichtheid van fusieonderzoek. Verder worden het internationale karakter van fusieonderzoek, het werken in interdisciplinair groepsverband en de maatschappelijke aspecten van fusie tijdens deze opleiding benadrukt. Voor alle duidelijkheid: op je diploma komt ‘Master of Science and Technology of Nuclear Fusion’ te staan.

WO
Master
Voltijd

Start 1 september / 1 februari
Aanmelden vóór 1 mei
Duur 2 jaar
Taal Engels
Website
Toelatingseisen
Kosten
  

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.