MBO-scholen Noord-Nederland: extra lessen energie

14 september 2015 – In Noord-Nederland krijgen honderden leerlingen in het mbo extra lessen over energie. Het is een initiatief van Energy College, onderdeel van Energy Academy Europe te Groningen.

Uit een bericht van Energy College
‘(…) In Noord-Nederland is dit studiejaar 2015-16 een unieke samenwerking tussen 6 mbo-instellingen van start gegaan. Onder de naam Energy College volgen enkele honderden eerstejaars mbo-studenten techniek op niveau 3 en 4 in de eerste lesperioden een zogeheten ‘basismodule energie’. Daarin leren zij de theorie over energiethema’s die ze daarna kunnen gebruiken om zich te specialiseren, bijvoorbeeld in zonne- of windenergie. Deelnemende mbo-instellingen (ROC’s en AOC’s) zijn Friesland College, Nordwin College, ROC Friese Poort, Noorderpoort, Alfa-college en Drenthe College.
Tijdens de basismodule leren de mbo-studenten onder andere wat duurzame en fossiele energie zijn, wat energietransitie betekent, wat voor effect teveel CO2-uitstoot op het milieu heeft en welke bronnen van duurzame energie er zijn. De lesmodule bestaat uit 20 lesuren, die docenten techniek flexibel kunnen geven in de eigen lesperiodes tot einde 2015.

Specialiseren
Na de basismodule kunnen de mbo-studenten er in studiejaar 2016-17 voor kiezen om zich te specialiseren op een specifiek energiethema. Daarvoor zijn vijf ‘hotspots’ ingericht: werkleerplekken waar in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven de praktijk wordt geleerd.

Energy College
Energy College, onderdeel van de Energy Academy Europe,  is een samenwerking tussen 7 noordelijke ROC’s en AOC’s, noordelijke overheden en het bedrijfsleven. Doel is om, in samenwerking met bedrijven op basis van de marktvraag, dé innovatieve energieprofessional van morgen op te leiden. Dit is nodig omdat de energiebranche in Noord-Nederland – de Energy Valley regio – groeit en er grote vraag is naar goedgeschoolde vakkrachten. Daar komt bij dat de energietransitie – de overgang naar een meer duurzame energievoorziening – vraagt om nieuwe kennis en technologieen die nog  (door)ontwikkeld moeten worden.

Partners
Partners in Energy College zijn: Friesland College, Nordwin College, ROC Friese Poort, Noorderpoort, Alfa-college, Drenthe College, AOC Terra, Provincie Groningen, Provincie Drenthe, Provincie Fryslân, BAM, NAM, GasTerra, VNO-NCW Noord, Energy Academy Europe en Stichting Energy Valley. (…)’

 

Bronnen
Energy College, 13 september 2015: Grootschalige samenwerking noordelijke mbo’s start met module energie

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.