McKinsey: ‘CO2-uitstoot moet veel sneller terug. Dat is duur, maar het kan.’

McKinsey: ‘CO2-uitstoot moet veel sneller terug. Dat is duur, maar het kan.’

16 september 2016Het FD bericht vanmorgen over een McKinsey-rapport over het terugdringen van de CO2-uitstoot. ‘De uitstoot van CO2 moet de komende jaren zeventien keer zo snel worden teruggedrongen dan gebeurde in de afgelopen jaren.’ Dat is veel en het is duur, maar het is wel degelijk haalbaar, volgens McKinsey.

Het McKinsey-rapport zal later vandaag verschijnen. Het FD bericht er vanmorgen al over. De leider van het McKinsey-onderzoek, Occo Roelofsen, zegt tegen het FD: ‘In alle sectoren van de industrie moeten we zo snel mogelijk investeren in het ontwikkelen, testen en toepassen van duurzame technologieën. Niet in de laatste plaats omdat machines en andere goederen dusdanig lang meegaan dat er soms snel al gekozen moet worden voor eindoplossingen als we voortijdige afschrijvingen willen voorkomen.’
Uit het bericht van het FD
‘(…) In totaal gaat het om investeringen van €10 mrd per jaar tussen 2020 en 2040. Die moeten leiden tot een geheel andere energie-infrastructuur in 2014. De vraag naar energie is dan met 30% gedaald, terwijl de vraag naar elektriciteit is toegenomen met 37%. Op de wegen wordt dat zichtbaar doordat 50% van het wagenpark geen emissies meer uitstoot en vrachtwagens op waterstof rijden. Binnenvaartschepen varen volledig elektrisch. Alle huizen in Nederland worden beter geïsoleerd tot minimaal energielabel B. Verwarming vindt plaats via elektrische warmtepompen, geothermie en biogas en koken gebeurt hoofdzakelijk nog elektrisch. De Nederlandse staalfabrieken produceren schoner en de industrie als geheel maakt meer gebruik van elektrische stoomboilers in plaats van olie- en gasgestookte boilers. De stroomvoorziening komt vooral van nieuwe wind- en zonneparken en in iets mindere mate van biomassacentrales. Voor back-up worden de bestaande gascentrales gebruikt. De schaal waarop de komende jaren wind- en zonneparken moeten worden gebouwd is enorm. McKinsey schat dat er 11.000 windmolens in zee nodig zijn die in totaal een gebied bestrijken van 3500 vierkante kilometer en 120 vierkante kilometer aan zonnepanelen. (…)’

Het gaat in totaal om € 200 mrd aan investeringen die minimaal 45.000 banen op zullen leveren en 2% economische groei.
Het FD meldt dat het programma waar McKinsey voor pleit gesteund wordt door onder andere Shell.
ook Energie-Nederland is blij met het onderzoek, omdat het de haalbaarheid laat zien.

McKinsey pleit voor ‘Masterplannen’ per sector en is voorstander van een ‘Deltacommissaris’ die de regie zou moeten krijgen.

 

Bronnen
FD, 16 september 2016: ‘Verduurzaming is lastig, duur maar haalbaar’ (registratie)
Nadere berichtgeving na publicatie van het onderzoek.
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.