Medewerker kernreactor Petten in aanraking met radioactieve stof

Medewerker kernreactor Petten in aanraking met radioactieve stof

9 augustus 2016Pas nu is bekend geworden dat in juni een medewerker van de kernreactor in Petten in aanraking is gekomen met (een zeer kleine hoeveelheid) radioactieve stof.

Uit een bericht van Radio Schagen FM
‘(…) Een medewerker van NRG in Petten is in juni in aanraking gekomen met een kleine hoeveelheid radioactieve stof. Het was minder dan een miljoenste gram. Het gebeurde tijdens het overbrengen van radioactieve ijkbronnen naar een nieuwe behuizing. De medewerker heeft direct de verspreide radioactieve stof opgeruimd en het laboratorium schoongemaakt. Er waren geen gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, omdat de gebeurtenis zich afspeelde in een afgesloten laboratorium.
NRG voert een onderzoek uit om de stralingsdosis van de radioactieve stof voor de betrokken medewerker te bepalen. De voorlopige dosisschatting geeft aan dat dit ruim binnen de jaardosislimiet is.
Daarnaast onderzoekt NRG hoe dit incident heeft kunnen gebeuren. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zal NRG maatregelen nemen om herhaling in de toekomst te voorkomen. (…)’

Uit de verantwoording van NRG
‘(…) Op 22 juni 2016 is een medewerker in één van de laboratoriumruimten van het Jaap Goedkoop Laboratorium (JGL) met een kleine hoeveelheid, kleiner dan een miljoenste gram, radioactieve stof gecontamineerd. Tijdens het overbrengen van radioactieve ijkbronnen naar een nieuwe behuizing bleek één van de bronnen te zijn beschadigd, waardoor een klein deel van de radioactieve stof vrijkwam. De medewerker heeft direct na de gebeurtenis de verspreide radioactieve stof opgeruimd en het laboratorium schoongemaakt. Er zijn geen gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, omdat de gebeurtenis zich afspeelde in een afgesloten laboratorium.

NRG voert een onderzoek uit om de stralingsdosis door inname van de radioactieve stof voor de betrokken medewerker te bepalen. De voorlopige dosisschatting geeft aan dat dit ruim binnen de jaardosislimiet is. Daarnaast onderzoekt NRG hoe dit incident heeft kunnen gebeuren. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zal NRG maatregelen nemen om herhaling in de toekomst te voorkomen. (…)

NRG heeft (…) op 4 mei melding gedaan van (…) twee gebeurtenissen:

Op 31 januari 2016 was tijdens onderhoudswerkzaamheden in één van de hot cells enkele minuten een open verbinding tussen de cell en de bedieningsruimte, waardoor het meetsysteem een onderdruksignaal deed afgaan, gevolgd door een automatisch ontruimingsmelding. De hot cells, waarin radioactieve stoffen worden verwerkt, moeten een onderdruk hebben ten opzichte van de omgeving om verspreiding van radioactieve stoffen te voorkomen. Geen van de andere meetsystemen heeft een verhoging van de hoeveelheid radioactieve stoffen waargenomen. Tijdens de ontruimingsmelding waren geen personen in de werkruimte aanwezig. NRG voert een onderzoek uit naar deze gebeurtenis. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek zal NRG maatregelen voorstellen om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

Op 23 juli 2015 is een onderdruksignaal in één van de hot cells afgegaan tijdens het transport van materialen in en uit de cel. Het signaal werd automatisch gevolgd door een ontruimingsmelding. Op de melding is niet volgens de procedure gereageerd. Het signaal is uitgeschakeld en het werk is hervat zonder eerst een volledige controle uit te voeren op de aanwezigheid van radioactieve stoffen buiten de daarvoor bestemde ruimten. Op basis van controlemetingen achteraf concludeert NRG dat deze gebeurtenis geen consequenties voor de medewerkers heeft gehad. (…)’

Bronnen
Radio Schagen FM, 8 augustus 2016: Incident bij kernreactor
NRG, 4 augustus 2016: Melding ongewone gebeurtenissen NRG
Foto: reactor Petten (foto FluxEnergie/© Paul Tolenaar)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.