Meedenken over elektrificatie industrie

4 november 2016In opdracht van het ministerie van Economische Zaken kijkt gaat een consortium de mogelijkheden onderzoeken voor elektrificatie van de Nederlandse industrie. Adviesbureau Berenschot nodigt experts uit de procesindustrie uit om mee te denken. 

Uit een bericht van CE Delft
‘(…) Een consortium van Berenschot, CE Delft, Energy Matters en Industrial Energy Experts start het onderzoek ‘Verdieping elektrificatie Nederlandse industrie’, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Elektrificatie van processen wordt gezien als een belangrijke transitierichting naar CO2-reductie vanwege het toenemende aanbod van duurzame elektrische energie (zon, wind) en dalende elektriciteitsprijzen. (…)’

Uit een bericht van Berenschot
‘(…) In de studie kijken we voornamelijk naar de technologische opties en de meest kansrijke transitiepaden voor elektrificatie van de energie-intensieve procesindustrieën in Nederland. Hierbij willen we gezamenlijk optrekken met verschillende stakeholders in de keten. Daarom organiseren we drie workshops, gecategoriseerd naar industrieel proces:

  • Workshop warmteprocessen (29 november, 9.30-13.00 uur).
  • Workshop bakken, smelten en gieten (6 december, 12.30-16.00 uur).
  • Workshop destillatie- en scheidingsprocessen (9 december, 9.30-13.00 uur).

In de workshops onderzoeken we samen met partijen in de procesindustrie issues ten aanzien van elektrificatie, om zo de meeste kansrijke technologische opties te rangschikken en invloedrijke factoren en ontwikkelingsbehoeften in kaart te brengen. (…)’

Bronnen
CE Delft, 3 november 2016: Elektrificatie Nederlandse procesindustrie
Berenschot, 2 november 2016: Denk mee over elektrificatie Nederlandse industrie

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.