Meer aardolie gelost en geladen in zeehavens

De Nederlandse zeehavens hebben in 2015 ruim 594 miljoen ton aan goederen overgeslagen, 4 procent meer dan het jaar ervoor. De overslag van aardolie en andere soorten natte bulkgoederen nam met 7 procent toe en vormt met ruim 278 miljoen ton bijna de helft van de overslag. De overslag van containers en droge bulkgoederen zoals ertsen en kolen nam af in 2015. Dit meldt CBS.
De overslag in zeehavens bestaat voor twee derde uit goederen die zijn aangevoerd en een derde uit goederen die (via de zee) worden afgevoerd. De aanvoer nam in 2015 met 2,5 procent toe. De hoeveelheid geloste natte bulkgoederen, vooral bestaand uit ruwe aardolie en aardolieproducten, nam met 6 procent toe tot 199 miljoen ton. …

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.