Meer gas winnen in Groningen ‘niet uitgesloten’

18 april 2016 – Volgens de NRC is het ‘niet uitgesloten’ dat de NAM meer Gronings gas mag gaan winnen. De krant wilde weten hoe het zat met de betekenis van het ‘winningsplan’ van de NAM.

De krant formuleerde een aantal vragen en gaf er zelf antwoord op.
Uit het artikel van de NRC
‘(…) Hoezo ‘winningsplan’? Het kabinet bepaalt toch hoeveel er gewonnen wordt?
Klopt. Maar aan dat kabinetsbesluit gaat een winningsplan vooraf. Dat schrijft de Mijnbouwwet zo voor. De NAM heeft het plan op 1 april ingeleverd bij minister Kamp (Economische Zaken, VVD). Die stuurt het voor advies naar onder meer het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de provincie en 22 gemeenten. Begin juli neemt het kabinet een conceptbesluit.

Kan de NAM meer Gronings gas winnen?
Dat is niet uitgesloten. Het bedrijf koerste in november nog op een productie van 33 miljard kuub Gronings gas per jaar, blijkt uit scenariostudies. Dat is zes miljard kuub meer dan nu gewonnen wordt. Als tegelijkertijd de komende vijf jaar 4.000 onveilige huizen versterkt worden, vindt de NAM die 33 miljard kuub „een verantwoord niveau van gaswinning”.

Is dat ook veilig?
Toezichthouder SodM plaatste vraagtekens bij de risicoanalyse. Het aantal huizen dat verstevigd moet worden, ligt waarschijnlijk veel hoger. De NAM heeft de bebouwing nog onvoldoende in kaart gebracht, weet niet wat de risico’s zijn voor het chemiepark in Delfzijl en heeft nog geen zicht op de plekken waar de kans op groepen slachtoffers het grootst is. Sowieso zijn rekenmodellen voor gasbevingsrisico’s uitermate onzeker, benadrukken ook geologen. (…)’

De krant wijst er overigens op, dat gedupeerden in juli bezwaar kunnen maken tegen het conceptbesluit van het kabinet. Die bezwaren worden dan betrokken bij de definitieve besluitvorming. En tergen het definitieve besluit kunnen ze in beroep gaan bij de Raad van State (die het vorige gasbesluit inderdaad vernietigde).

Bronnen
NRC, 18 april 2016: Minder, minder, minder of toch meer Gronings gas?
Foto FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.