160427-Biogas

Meer groen gas smaakt naar meer zeewier

In opdracht van de sectororganisaties Groen Gas Nederland en KVGN en kenniscentrum TKI Nieuw Gas heeft adviesbureau De Gemeynt becijferd dat Nederland tegen 2030 3 miljard m³ hernieuwbaar gas kan produceren en rond 2050 ongeveer 11 miljard m³.

De onderzoeksresultaten zijn beschikbaar in het rapport Green Liaisons. Naar verwachting zal de vergassingstechnologie ‘superkritische watervergassing’ een doorbraak vormen in de aanbodontwikkeling van “groen” gas. Reststromen worden daarbij gekraakt en alle organische stoffen worden benut zodat er geen digestaat meer is. Ook bio-raffinage in combinatie met zeewier kan op termijn fors bijdragen aan zowel de energietransitie als de eiwit-transitie. Dit past in de beweging om offshore windparken geavanceerder te benutten

“Het is voor het eerst dat de bijdrage van groen gas als hernieuwbare grondstof zo specifiek in kaart gebracht –niet alleen als energiebron maar ook als groene grondstof,” benadrukte voorzitter Ulco Vermeulen van Groen Gas Nederland bij de voorstelling van het rapport. De industrie moet immers ook haar grondstofgebruik verduurzamen. Dat kan alleen met koolstofmoleculen uit gecertificeerde biomassa. Door te innoveren in groen gas kan de industrie al op korte termijn zowel haar energie- als grondstofgebruik verduurzamen. Daarnaast zal groen gas ingezet kunnen worden voor duurzame verwarming via bijvoorbeeld hybride warmtepompen in de gebouwde omgeving.

Biogas en waterstof

“Het rapport gaat uit van de succesvolle realisatie van de doelstellingen voor besparing, elektrificatie en warmtenetten,” zegt Gerd van de Logt, directeur van Groen Gas Nederland. Hij hoopt dat het rapport ervoor helpt zorgen dat in het overleg aan de klimaattafels het besef groeit dat energietransitie het niet alleen moet hebben van duurzame stroom (elektronen), maar ook van groene moleculen, groene koolstofmoleculen in het bijzonder. “Als het allemaal lukt dan kan het aandeel fossiele moleculen teruglopen van 80% nu naar 40-60%. Groene moleculen zijn hard nodig om ook die resterende 40-60% tijdig af te bouwen. Met betere, innovatieve technieken in aantocht zijn het vooral hernieuwbare gassen die een eerste forse impuls aan de inzet van groene moleculen kunnen geven. Een tweede impuls is te verwachten van waterstof, dat in een later stadium op de vereiste schaalgrootte impact zal hebben.”

Investeringen in netten nodig

De huidige netstructuur is echter nog niet klaar voor zo’n sterke toename van groen gas. De netbeheerders schatten in een eigen rapport dat een investering van 300 miljoen euro nodig is voor de nodige aanpassingen nodig is om in 2030 3 miljard m³ groen gas aan te kunnen. Dat is volgens plaatsvervangend directeur Kirsten Wilkeshuis van Netbeheer Nederland relatief weinig. Ze voet eraan toe dat aanpassingen in de regulering nodig zijn om dit goed van de grond te krijgen.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.