Tulpen en windturbines, IStock

Meer onshore windparken dan voorzien op Nederlandse bodem, maar later dan gepland

Tulips and wind turbines in a field in spring

Windparken op Nederlands vasteland zijn later gereed dan gepland, maar er wordt straks meer duurzame stroom opgewekt dan voorzien. In 2020 zal de productiecapaciteit van 6.000 megawatt (MW) –afgesproken in het Energieakkoord– nog niet volledig worden gehaald. Daarentegen groeit de projectcapaciteit van de geplande windparken na 2020 naar bijna 6.900 MW. Dat concludeert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in de Monitor Wind op Land 2017, die de ministers Eric Wiebes (VVD, economie & klimaat) en minister Kasja Ollongren (D66, binnenlandse zaken) dinsdag naar de Tweede Kamer stuurden.

De projectcapaciteit van de windparken op land van bijna 6.900 MW is vergelijkbaar met het verbruik van circa negen miljoen huishoudens. Ondanks dat toegenomen vermogen maken sommige partijen in het Energieakkoord zich zorgen dat in 2020 de productiecapaciteit van 6.000 MW nog niet volledig gehaald wordt. Minister Wiebes zegt dat hij die zorgen deelt.

Onder leiding van Ed Nijpels (Sociaal-Economische Raad) is alvast een regiegroep aan de slag gegaan. Er is afgesproken meer te gaan samenwerken bij het wegnemen van belemmeringen in lopende projecten. Dit wordt nauwgezet gevolgd, zodat de regiegroep snel kan ingrijpen als partijen onvoldoende voortgang boeken. De provincies hebben toegezegd dat –in zoverre de 6.000 MW niet tijdig wordt gerealiseerd– zij het niet gehaalde deel van de opgave verdubbelen. Dit deel realiseren zij dan in 2021-2023 en kan bestaan uit zowel windenergie op land als andere vormen van duurzame energie. Dat resulteert uiteindelijk in meer duurzame energie in 2023.

NWEA positief

De Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) toont zich positief over het perspectief. “Naar verwachting zal windenergie zich de komende jaren ontwikkelen tot de belangrijkste energiebron van Nederland,” stelt NWEA-directeur Berend Potjer. “Nederland is een echt windland. Met windenergie hebben wij de wereldzeeën bevaren en polders drooggemalen. Nu kunnen wij deze schone en efficiënte energiebron inzetten om onze stroom op te wekken en zo optimaal profiteren van onze weersomstandigheden.”

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.