Meer reacties op Energieagenda – Van ‘blij verrast’ tot ’te weinig’

Meer reacties op Energieagenda – Van ‘blij verrast’ tot ‘te weinig’

7 december 2016 – De eerste reacties op de vanmorgen verschenen Energieagenda van het kabinet. 

VEMW: ‘Verstandig en consequent’
Uit de reactie van de VEMW, belangenbehartiger zakelijke energiegebruikers
‘(…) Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “Het beleid dat het Kabinet voorstaat is consequent, waarbij het vasthoudt aan sturing op CO2-reductie via het ETS en het stimuleren van duurzame energie wil verbreden naar CO2-reductie. Verstandig ook door maatwerk in te stellen, gekoppeld aan het gebruik van de energie. De industrie heeft immers andere uitdagingen dan de elektriciteitsvoorziening, de transportsector en de gebouwde omgeving. En bovendien doelmatig door het Brusselse energie- en klimaatbeleid te volgen in plaats van een eigenstandige koers te varen.”

NVDE: ‘Energieagenda biedt goede kansen. Volgen kabinet moet ze inkoppen.’
Uit de reactie van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
‘(…) De vandaag gepubliceerde Energieagenda biedt goede kansen voor duurzaam verwarmde huizen en gebouwen en duurzaam opgewekte energie. Wel zijn er tussendoelen voor hernieuwbare energie en energiebesparing nodig, om richting te geven aan de overgang naar een duurzame energievoorziening. Ook moeten de acties voor vervoer en industrie concreter worden ingevuld. (…) NVDE is positief over de continuering van de SDE+ en het voortzetten van de tenders voor wind op zee. Het kabinet kondigt aan te onderzoeken of het succes van wind op zee kan worden herhaald bij andere technologieën en sectoren. Dit wordt ook door NVDE bepleit. Met een sturende overheid, een ondernemersvriendelijke procedure en een markt die zich committeert, kunnen we forse stappen zetten richting een hernieuwbare energievoorziening.
NVDE is verder verheugd met de aandacht voor het zelf opwekken, opslaan en verkopen van energie. Zo wordt de overgang naar een hernieuwbare energievoorziening van ons allemaal, omdat iedereen kan meedoen. (…)’

Windenergie-wereld: ‘Dit biedt zekerheid om te investeren’
Uit een eerste reactie van voorzitter Hans Timmers van de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) op de Energieagenda van minister Kamp van Economische Zaken
“Het extra doel van 10.000 megawatt windenergie op zee is een belangrijke stap richting een volledig duurzame energievoorziening. Dit doel biedt de windsector de benodigde zekerheid om te investeren in innovatie en nieuwe exportmarkten. Dat schroeft de kosten nog verder naar beneden waardoor windenergie op zee binnen afzienbare tijd concurrerend wordt met fossiele energie. Naast de toename van windenergie op zee ziet NWEA ook voldoende ruimte voor groei van windenergie op land.”

Natuur & Milieu: ‘Geen serieuze maatregerlen’
Uit een eerste reactie
‘(…) Een schrale energieagenda die te weinig bouwstenen bevat om het klimaatprobleem daadwerkelijk aan te pakken. Dat is de reactie van Natuur & Milieu op de vandaag verschenen Energieagenda van minister Kamp. Concrete doelen voor energiebesparing, duurzame energie en een hogere CO2-prijs ontbreken in de Energieagenda. (…) Met deze agenda neemt Nederland geen serieuze maatregelen tegen het klimaatprobleem. Terwijl er geen tijd te verliezen is: nu moet de minister maatregelen nemen op het gebied van duurzame energie, energiebesparing en een effectieve CO2 prijs. In plaats van afscheid te nemen van kolen of aardgas uit de gebouwde omgeving, houdt deze agenda alle mogelijkheden open. Dit komt niet tegemoet aan de wens voor een duidelijk lange termijn beleid voor energie en klimaat. (…)’

Greenpeace: ‘Geen concrete doelen’
Uit een bericht van de NRC
‘(…) Volgens Greenpeace ontbreekt het aan “concrete doelen voor wind en zon in 2030”. De organisatie eist bovendien de sluiting van alle kolencentrales voor 2020. (…)’

Milieudefensie: ‘Klimaat schreeuwt om meer tempo’
Uit een eerste reactie
‘(…) Milieudefensie is blij verrast dat het kabinet eindelijk stappen zet om woonwijken gasvrij te maken, maar is minder tevreden met het tempo waarin deze verandering moet plaatsvinden. Pas in 2050 zouden alle huizen gasvrij moeten zijn. “Toen in Groningen de gasbel werd ontdekt hadden alle huizen in Nederland binnen tien jaar een gasaansluiting. Waarom zouden we er dan nu meer dan dertig jaar over doen, terwijl Groningen en het klimaat schreeuwen om meer tempo? Als Kamp echt ambitieus zou zijn en zich zou houden aan het klimaatakkoord van Parijs, zou heel Nederland rond 2030 gasvrij moeten kunnen zijn,” zegt Ike Teulings, van Milieudefensie. (…)’

 

Bronnen
VEMW, 7 december 2016: Industrie en overheid delen visie toekomst duurzame energie-intensieve industrie – Perspectief voor energie-intensieve industrie die koolstofarm produceert 
NVDE, 7 december 2016: Minister Kamp biedt kansen, aan volgend kabinet ze in te koppen
NWEA, persbericht, 7 december 2016: Reactie NWEA op de Energieagenda van minister Kamp
Natuur & Milieu, persbericht, 7 december 2016: Schrale agenda die klimaatprobleem niet oplost
NRC, 7 december 2016: Kabinet: Nederland in 2050 vrij van aardgas
Milieudefensie, persbericht, 7 december 2016 (Geen webpagina beschikbaar)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.