Meer stekkerauto’s, maar niet voor de particulier

11 april 2016Particulieren kopen maar weinig elektrische auto’s, zo blijkt uit een analyse van ING. Dat het aantal elektrische auto’s vorig jaar toch verdubbelde, komt met name door de zakelijke markt. 

Het aantal elektrische auto’s blijft stijgen. In Nederland werden in 2015 43.441 elektrische, hybride of waterstofauto’s geregistreerd, aldus de ING. Volgens cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) reden in 2015 ruim 90.000 elektrische auto’s in Nederland. Een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor.

De elektrische en hybride auto’s gaan bijna allemaal (89 procent) naar de zakelijke markt. Dat komt volgens ING door het aflopen van de fiscale voordelen voor zakelijke gebruikers van hybride voertuigen. Iedereen kocht op het nippertje nog even een hybride auto.

Uit het bericht van NRC Q
‘(…) Volledig elektrische auto’s blijven hun belastingbaten wel behouden. Daarom verwacht Van der Meer dat het aandeel van stekkerauto’s in 2016 op de zakelijke markt nóg groter wordt. (…)’

Uit de publicatie van ING
‘(…) Voor de zakelijke rijder is het wachten op de komst van een nieuwe generatie volledig elektrische auto’s. De komende jaren zullen op dit gebied ‘betaalbare’ nieuwe modellen verschijnen met een sterk verbeterde actieradius. In de planning staan onder meer de nieuwe Nissan Leaf, Tesla Model 3, Opel Ampera-e en Hyundai Ioniq. Het betreft auto’s die naar verwachting grofweg in het prijsgebied van 35.000 tot 50.000 euro opereren. Nissan, Tesla en Opel streven naar een actieradius van 300 kilometer of meer. Dit in combinatie met 4% bijtelling voor emissieloze auto’s kan betekenen dat deze modellen in Nederland meer zakelijke rijders naar elektrisch rijden trekken. In een eerder ING rapport werd reeds geraamd dat het aandeel van volledig elektrische auto’s in nieuw geregistreerde auto’s stijgt tot 7% in 2020 (ING – Koers op elektrisch)(…)’

Particulieren kopen de relatief dure elektrische auto’s bijna niet. Geen geld, stelt Marinus van der Meer van ING.

Marinus van der Meer van ING in NRC Q
‘(…) “Particulieren kopen nauwelijks nog nieuwe auto’s.” We zitten nog in de uitloop van de financiële crisis. Veel particulieren zijn hun spaargeld kwijtgeraakt. Kortom: de meeste mensen hebben gewoon (nog) geen geld voor een nieuwe wagen. (…)’

In de analyse komt ING met acht manieren om het particuliere wagenpark verder te verduurzamen.

Uit de publicatie van ING
‘(…) Niet alleen in de autobranche krijgt de particulier meer aandacht. Ook het politieke debat spitst zich meer en meer toe op manieren om particulieren over te halen tot aan- schaf en gebruik van elektrische auto’s. Er zijn meerdere mogelijkheden, ieder met voor– en nadelen.

1. Lastenverzwaring
Een optie om aanschaf van nieuwe auto’s te stimuleren is het bezit en gebruik van (sterk) vervuilende oudere auto’s zwaarder belasten. Nadeel is dat particulieren met weinig financiële mogelijkheden hierdoor nog minder geld overhouden hun auto te vervangen.

2. Milieuzone
Een stap verder dan lastenverzwaring is een toegangsverbod voor oudere (vervuilende) auto’s, ofwel een milieuzone. Nadeel van milieuzones is dat automobilisten belemmerd worden in hun vrijheid. Ook wordt de effectiviteit van milieuzones betwist.

3. Subsidie of sloopregeling
Aanvullend zijn vaak subsidies of sloopregelingen nodig om inwoners van milieuzones met oude auto’s te compenseren bij aanschaf van een nieuwe auto.

4. Laadpalen
Het stimuleren van laadpaal infrastructuur kan de verkoop van elektrische auto’s stimuleren. Nederland kent subsidies op de aanleg van laadpalen. Vanaf 2017 zal bovendien de belasting op elektriciteit van laadpalen worden gehalveerd.

5. Bevoordeling elektrische auto
In Noorwegen genieten elektrische auto’s niet alleen fiscaal voordeel. Ook mogen zij gebruik maken van busbanen, gratis parkeren en tolvrij het land doorrijden. Vraag is wel, gezien het enorme succes, hoe lang dit te handhaven is.

6. Verkoopverbod brandstofmotor
Onlangs werd in Nederland geopperd op termijn alleen nieuwverkoop van emissieloze auto’s toe te staan. Een dergelijk plan zou echter op Europese schaal ingevoerd moeten worden om kans van slagen te hebben. Regels rondom de vrije Europese markt komen mogelijk in het geding.

7. Behoud duurzame occasion
Die vrije markt zorgt er ook voor dat zeer zuinige occasions over de grens verdwijnen. Veel hybride auto’s verdwenen in het verleden al als occasion naar het buitenland. Eventuele aanschafsubsidies en belastingvoordelen zijn voor occasions net zo belangrijk als voor nieuwe auto’s.

8. Stimuleren autodelen en private lease
De groei van private lease en autodelen maakt hen tot potentiele instrumenten ter beïnvloeding van de markt. Gedacht kan worden aan aanpassingen van de BTW op het (private) leasebedrag van emissieloze auto’s. Ook een com- binatie met autodelen kan interessant zijn. Zo is de gemeente Den Haag onlangs een project gestart gericht op het delen van elektrische leaseauto’s. Tegen een gereduceerd bedrag kan een elektrische auto geleaset worden mits deze minstens 5x per maand gedeeld wordt met anderen. (…)’

Bronnen
ING, 1 april 2016: Bijtellingsfeest autobranche voorbij (pdf)
RVO, zonder datum: Cijfers elektrisch vervoer
NRC Q, 11 april 2016: Elektrische auto’s populair? Niet bij particulieren

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.