Meerderheid gemeenten tegen proefboringen schaliegas

4 juni 2015 – Bijna driekwart van de Nederlandse gemeenten is tegen proefboringen naar schaliegas. Ze riepen op het jaarlijkse congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten het bestuur op zich richting rijk en kabinet uit te spreken tegen de boringen.

Uit een bericht van Binnenlands Bestuur
‘(…) De gemeenten Boxtel en Noordoostpolder dienden op het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Apeldoorn een motie in waarin ze het VNG-bestuur vroegen een standpunt in te nemen tegen schaliegas. Het bestuur ontraadde de motie, maar bij een stemming bleek bijna driekwart van de gemeenten de oproep van Boxtel en Noordoostpolder te steunen. (…)’

Eerder ontraadde de VNG de gemeenten de motie in te dienen.

Uit een bericht van de VNG
‘(…) Nederland zal ook in de verre toekomst over voldoende energie moeten beschikken. Daarom moet zorgvuldig worden omgegaan met huidige energiebronnen en worden geïnvesteerd in nieuwe duurzame energie. Het bestuur wil daarbij voorkomen dat over afzonderlijke energiebronnen geïsoleerde discussies plaatsvinden. (…)’

De indiener van de motie zijn tevreden met de uitkomst.

Uit een bericht van de NOS
‘(…) “Vanaf nu is de VNG schaliegasvrij en dat bepaalt de inhoud van het overleg met het Rijk”, zegt burgemeester Aucke van der Werff van Noordoostpolder. “Hiermee wordt meer dan duidelijk dat we geen schaliegaswinning willen in Nederland.” (…)’

Bronnen
Binnenlands Bestuur, 3 juni 2015: Nederlandse gemeenten tegen schaliegas
VNG, 27 mei 2015: VNG bestuur ontraadt motie schaliegas
NOS, 3 juni 2015: Meeste gemeenten tegen schaliegas
Groene Courant, 3 juni 2015: Bijna driekwart gemeenten stemt tegen boringen naar schaliegas

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.