‘Meeste banken kiezen nog niet echt voor duurzaamheid’

'Meeste banken kiezen nog niet echt voor duurzaamheid'

2 oktober 2015 – De nieuwe Eerlijke Bankwijzer is uit. Alle acht belangrijke Nederlandse banken verbeterden hun duurzaamheidsbeleid. Toch kiezen de meeste banken nog niet fundamenteel voor duurzaamheid.

We zetten uit de nieuwe editie van e Eerlijke Bankwijzer de zaken rond energie en klimaat op een rij. Van de acht banken voert ASN Bank op de meeste onderwerpen het beste duurzaamheidbeleid en is ING de hekkensluiter.

 • ABN Amro investeert niet meer in olie- en gasboringen in poolgebieden.
 • ING sluit in haar kolenbeleid ‘mountain top removal mining’ uit van financiering.
 • Op ‘klimaat’ blijven veel banken achter.
 • ABN Amro, ING, NIBC, Rabobank en Van Lanschot weigeren investeringen in kolencentrales uit te sluiten.
 • ABN Amro, ING en Van Lanschot stimuleren bedrijven niet om over te stappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie.
 • De helft van de banken stimuleert bedrijven nog niet om producten te ontwikkelen die energiezuinig zijn.
 • Van Lanschot sluit investeringen in de extreem CO2-intensieve exploitatie van teerzand niet uit. ABN Amro, ING, Rabobank en SNS Bank doen dit wel.
 • Rabobank niet wil investeren in bedrijven die naar schaliegas boren, sluiten ABN Amro, ING, NIBC en Van Lanschot dit niet uit.
 • ABN Amro en SNS Bank vinden olieboringen in het Noordpoolgebied onacceptabel, maar ING, Rabobank en Van Lanschot sluiten ze niet uit.
 • ASN Bank en Triodos Bank investeren in het geheel niet in de olie- en gassector.
 • Met betrekking tot energie en klimaat scoren alleen ASN Bank en Triodos Bank ‘groen’.

150102-eerlijkeBankwijzer

(Gedeelte uit tabel, alleen m.b.t. energie en klimaat)

Uit het persbericht van Eerlijke Bankwijzer
‘(…) Titus Bolten, woordvoerder van de Eerlijke Bankwijzer: “Alle onderzochte banken tonen aan dat zij hun beleid hebben aangescherpt. Banken willen dus stappen zetten op het gebied van duurzaamheid, ze zien meer en meer dat dit ook echt hard nodig is. Vaak is hun beleid immers nog niet goed genoeg om nadelige effecten van investeringen voor mens, klimaat en dieren te voorkomen.”
De acht banken tezamen scherpten hun beleid in ruim een jaar tijd op ruim 30 punten aan. Opvallende beleidsverbeteringen: ABN Amro investeert niet meer in olie- en gasboringen in poolgebieden. SNS Bank verbeterde haar klimaatbeleid door eisen te stellen aan energiebesparing en vermindering van uitstoot van broeikasgassen. ING sluit in haar kolenbeleid ‘mountain top removal mining’ uit van financiering. (…)
De Eerlijke Bankwijzer verwelkomt de aanscherpingen die de banken in het laatste jaar in hun maatschappelijk beleid hebben doorgevoerd, maar wijst er tegelijkertijd op dat er nog heel veel moet gebeuren. Veel bankbeleid, dat criteria stelt voor leningen aan bedrijven en beleggingen in aandelen, is niet ambitieus genoeg en de meeste banken maken niet een echte fundamentele omslag naar denken en handelen in meer duurzaamheid. (…)’

Bijvoorbeeld: Investeringen ING Bank in renewables

Schermafdruk 2015-10-02 12.10.04

De Eerlijke Bankwijzer is een initistief van Amnesty International, Milieudefensie, Dierenbescherming, FNV, Oxfam Novib, Pax.

Bronnen
Eerlijke Bankwijzer, persbericht, 29 september 2015: Beleid banken duurzamer; echte omslag ontbreekt
Website Eerlijke Bankwijzer
Eerlijke Bankwijzer, rapport: Dutch Banks: Commitments and Progress. A research paper prepared for the Eerlijke Bankwijzer (Fair Bank Guide Netherlands) (pdf, 102 pag.)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.