Meeste Nederlanders willen snel meer actie voor het klimaat

25 augustus 2015 – Bijna tweederde van alle Nederlanders (61 procent) wil dat het kabinet snel meer maatregelen neemt om klimaatverandering tegen te gaan. Dit blijkt uit een onderzoek van TNS-NIPO in opdracht van Greenpeace en Milieudefensie.

Uit een bericht van Greenpeace
‘(…) Van de mensen die aangeven op de PvdA te zullen stemmen, vindt maar liefst 83 procent dat het kabinet meer maatregelen moet nemen. Maar ook vier van de tien VVD-kiezers vindt dat het kabinet op dit moment onvoldoende doet.

Klimaatzaak
De aanleiding voor de enquête is de klimaatzaak van Urgenda tegen de staat. In juni oordeelde de rechter dat Nederland veel meer moet doen om klimaatverandering tegen te gaan. Volgens wetenschappelijke inzichten, die de Nederlandse staat onderschrijft, moet onze uitstoot in 2020 25 tot 40 procent lager zijn dan in 1990. Met het huidige beleid is de uitstoot in 2020 slechts 17 procent lager.

 

#ganietinberoep
Op social media is sinds de uitspraak veel reuring ontstaan over de klimaatzaak. Met de hashtag #ganietinberoep wordt al weken volop getwitterd. En niet alleen in Nederland. Ook bekende Amerikanen als acteur Mark Ruffalo en fotomodel Cameron Russell riepen het Nederlandse kabinet via Twitter op om niet in beroep te gaan.

TNS-NIPO vroeg of men het eens is met die oproep aan het kabinet. Opnieuw haast tweederde van de bevolking antwoordde met ‘ja’. Dat geldt voor de overgrote meerderheid van de PvdA-kiezers, maar ook VVD-kiezers vinden dat vaker wel dan niet (42 procent is het daarmee eens, 31 procent niet).

Diederik Samsom
Onlangs stuurden duizenden mensen een mail met dezelfde oproep aan Diederik Samsom, leider van de PvdA. Inmiddels hebben al deze mensen een reactie van de politicus ontvangen. Samsom onderschrijft hun zorgen, maar laat zich niet concreet uit over zijn inzet in de Tweede Kamer. Het kabinet neemt naar verwachting volgende week een besluit over het hoger beroep. Daarna zal ook de Tweede Kamer hierover in september nog in debat gaan.

Onderzoeksverantwoording: Het onderzoek is uitgevoerd onder een representatieve steekproef Nederlanders van 18 jaar en ouder. In totaal hebben er 962 van de uitgenodigde 1.500 respondenten deelgenomen (64% respons). Het veldwerk heeft gelopen van 14 t/m 17 augustus 2015. De data zijn herwogen naar geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, regio en politieke voorkeur 2012. (…)’

 

Bronnen
Greenpeace, 25 augustus 2015: Meeste Nederlanders willen snel meer actie voor het klimaat

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.