Mensenrechten steeds vaker geschonden bij hernieuwbare energieprojecten

5 mei 2017Door de sterke groei van hernieuwbare energie, komt deze sector steeds vaker in conflict met de mensenrechten, aldus concludeert het Business & Human Rights Resources Centre (BHRC). Vooral waterkracht- en windprojecten in ontwikkelingslanden zorgen voor problemen.

BHRC deed onderzoek naar 50 hernieuwbare energiebedrijven en roept in een briefing investeerders op zich sterk te maken voor mensenrechten rond de energieprojecten. Steeds vaker worden de rechten van lokale gemeenschappen geschonden, aldus BHRC.

Uit een bericht van BHRC
‘(…) Business & Human Rights Resource Centre has received 115 concerns of harms to local communities linked to renewable projects since 2005 including on land grabs, displacement of indigenous peoples, violence and killings. 94 out of those concerns were raised since 2010.
“The time is now for investors to take steps and engage with renewable energy companies and projects in their portfolios to ensure respect for human rights. The majority of renewable energy companies do not yet have rigorous human rights safeguards in place – only 5 out of 50 of wind and hydropower companies refer to respecting indigenous peoples’ internationally recognised right to free, prior & informed consent,” said Phil Bloomer, Executive Director of Business & Human Rights Resource Centre. (…)

Uit een bericht van Eco-Business
‘(…) The report suggested that renewables projects are running into similar problems faced by the extractive industry because both involve the large scale use of land. (…)’

Uit een bericht van De Morgen
‘(…) BHRC constateert vooral problemen bij projecten in Zuidoost-Azië, Latijns-Amerika en Oost-Afrika. Zo werden bijvoorbeeld in Maleisië de landrechten van de inheemse bevolking geschonden. In Mexico werd de ontwikkeling van het windpark Eólica del Sur in Oaxaca na 2012 al twee keer stilgelegd als gevolg van rechtszaken. (…)
“Het is voor geen enkel bedrijf acceptabel om de impact op de rechten, veiligheid en het levensonderhoud van de lokale bevolking te negeren, en in de hernieuwbare energiesector is dat niet anders”, zegt Mary Robinson, voorzitter van de Mary Robinson Foundation, in het rapport.(…)
BHRC zegt dat het van groot belang is bij de transitie naar een CO2-arme economie wereldwijd de mensenrechten op alle terreinen te respecteren. Dat geldt niet alleen voor mensen die te maken krijgen met negatieve gevolgen van hernieuwbare energie in hun persoonlijk leven, “maar ook voor werknemers en gemeenschappen die te maken krijgen met de gevolgen van de sluiting van steenkool-, olie-, en gasprojecten.” (…)’

Bronnen
BHRC, 26 april 2017: Renewable energy impacts on communities: Managing investors’ risks & responsibilities
Eco-Business, 3 mei 2017: Renewable energy faces growing human rights concerns
De Morgen, 4 mei 2017: Hernieuwbare energie botst steeds vaker met mensenrechten

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.