Metaalindustrie goed op weg met energie-ambities

6 oktober 2015De metaalindustrie heeft haar ambitie voor 50 procent energiebesparing in 2030 al voor de helft gerealiseerd. Dat blijkt uit cijfers van brancheverenigingen VNMI en AVNeG.

De Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie (VNMI) en de Algemene Vereniging van Nederlandse Gieterijen (AVNeG) een convenant Meerjarenafspraken Energie Efficiëntie Verbeteringen met de overheid. Het doel: de metaalsector heeft in 2030 het energieverbruik per eenheid product gehalveerd ten opzichte van 2005. Die ambitie is al voor de helft gerealiseerd, zo blijkt uit een tussenevaluatie. De cijfers zijn goedgekeurd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), aldus MetaalNieuws.

Dat er veel meer aluminium werd gerecycled dan verwacht, draagt bij aan de goede besparingsresultaten. Daardoor is in de productiefase minder energie nodig.

 

Uit het persbericht van VNMI en AVNeG
‘(…) Zijn de ambities niet te bescheiden geweest? Bert Duit, voorzitter van de Algemene Vereniging van Nederlandse Gieterijen (AVNeG): “De inzet van duurzame energie loopt inderdaad achter bij de verwachting. Dat is verklaarbaar, omdat bedrijven op lokaal niveau vaak niet de medewerking ontvangen die op landelijk en provinciaal niveau is toegezegd. Daarnaast is er een grote energiebesparing vanwege de veel grotere recycling van aluminium dan aanvankelijk verwacht, hierdoor is veel minder energie nodig in de productiefase. De mogelijkheden voor recycling van metaal zijn uniek, zonder verlies van eigenschappen en kwaliteit kan metaal eindeloos hergebruikt worden.” (…)’

VNMI-voorzitter Hamers plaatst nog wel een kanttekening richting kabinet en Tweede Kamer.

‘(…) “In november vindt een Algemeen Overleg plaats in de Tweede Kamer met minister Kamp van Economische Zaken. Een aantal Kamerleden heeft kritiek op de wijze waarop de energiebesparingsconvenanten in Nederland functioneren. Van een deel van die kritiek kan ik mij wel iets voorstellen, de metaalketen heeft in zijn energiebesparingsconvenant echter uitstekend gepresteerd. Vergeleken met andere sectoren springt de metaalketen er bovenuit. Helaas levert de overheid niet altijd boter bij de vis in dit convenant.”
Zo is er van een gelijk speelveld voor de metaalketen nog altijd geen sprake. Dit is tegen de gemaakte afspraken tussen VNMI, AVNeG en de overheid. Hamers: “Ondanks dat ons pleidooi genoegzaam bekend is bij Economische Zaken, zijn belangrijke ongelijkheden in bijvoorbeeld energiebelastingen nog altijd niet rechtgetrokken met het buitenland, bijvoorbeeld Duitsland. Het zou goed zijn als de Tweede Kamer zorgt dat de overheid haar kant van de afspraken nakomt en voor onze bedrijven de oneerlijke concurrentie met het buitenland helpt oplossen.” (…)’

 

 

RVO.nl over de meerjarenafspraken energie-efficiëntie
‘(…) De meerjarenafspraken energie-efficiëntie MJA3 en MEE zijn overeenkomsten tussen de overheid en bedrijven, instellingen en gemeenten. Het ministerie van Economische Zaken (EZ), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrijkrelaties (BZK) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) stimuleren met deze afspraken het effectiever en efficiënter inzetten van energie. RVO.nl is verantwoordelijk voor de uitvoering van de meerjarenafspraken.
Al sinds 1992 heeft de overheid met een groot aantal sectoren meerjarenafspraken voor verbetering van de energie-efficiëntie. Met de MEE (voor ETS-bedrijven) en de MJA3 (voor niet-ETS-bedrijven) draagt het ministerie van EZ bij aan het behalen van 20% CO2-reductie in 2020 en het realiseren van de energiebesparingsdoelen in het Energieakkoord. De routekaarten laten zien welke keuzes sectoren maken om in 2030 duurzaam en concurrerend te zijn. De resultaten tot nu toe vindt u in de resultatenbrochures. (…)’

Bronnen
VNMI, 29 september 2015: Metaalketen maakt energie-ambities meer dan waar
MetaalNieuws, 30 september 2015: Metaalketen goed op weg met energie-ambities
RVO, zonder datum: Meerjarenafspraken energie-efficiëntie
VNMI, augustus 2011, Rapportage Routekaart Metallurgische Industrie en Gieterijen (pdf)

foto: MVO

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.