‘Methaanemissie krijgt onterecht weinig aandacht’

13 september 2016De vermindering van de methaanemissie krijgt weinig aandacht en dat is onterecht, aldus Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanze Hogeschool. Hij werpt het idee op om subsidie vrij te maken voor verlaging van de methaanuitstoot.

Er is veel aandacht voor de vermindering van de CO2-uitstoot in de strijd tegen klimaatverandering. Maar methaan wordt onterecht een beetje vergeten, aldus Visser op Energiepodium. Het gas blijft korter in de atmosfeer dan CO2, maar heeft een sterkere broeikaswerking.

Uit het bericht van Energiepodium
‘(…) Volgens het IPCC is de gestegen methaanconcentratie op dit moment verantwoordelijk voor 25% van de extra opwarming van de aarde. Dat is significant. Het verminderen van onze methaanemissies kan dus helpen de stijging van de mondiale temperatuur uit te stellen, met wel 10-15 jaar, volgens de geleerden. De beperking van methaanemissies levert ook nog snel resultaat, want methaan verdwijnt snel uit de atmosfeer. (…)’

Ongeveer de helft van de methaan wordt uitgestoten door de natuur (bijvoorbeeld moerassen) en de andere helft door mensen. In de wereld komt 25 procent van de ‘menselijke methaanuitstoot’ van de veestapel, 25 procent komt van afval, 10 procent van rijstteelt, 10 procent van de verbranding van biomassa, kolenmijnen en olieproductie zorgen ieder voor 7,5 procent en aardgas zorgt voor 15 procent van de methaanuitstoot, aldus Visser.

In Nederland is de bijdrage door de landbouwsector 70 procent. Visser pleit voor meer aandacht én subsidie voor vermindering van die methaanemissie.

‘(…) Op Nederlandse schaal meldt het Compendium van de Leefomgeving dat onze antropogene methaanemissie 10% bijdraagt aan onze totale broeikasgasemissies. Die methaanemissie is voor 70% afkomstig uit de landbouwsector. U weet nu, vooral van herkauwers. De Nederlandse afvalsector veroorzaakt 15% van de nationale methaanemissies. Dat was vroeger veel meer, want tegenwoordig verbranden we ons afval.
De Nederlandse gassector veroorzaakt ongeveer 10% van de Nederlandse methaanemissie. Omgerekend komt dat neer op 0.2% van ons gasverbruik. Nederland doet het dus een stuk beter dan de rest van de wereld. Een exportmarkt lonkt, maar het kan nog beter. Zo loopt er een vervangingsprogramma van oude gietijzeren gasleidingen in de binnensteden, waar relatief veel methaan uit lekt.
Dat programma voeren we uit omdat methaanlekkage tot onveilige situaties kan leiden. Evenzo verbranden we tegenwoordig ons afval omdat we geen vuilnisbelten meer willen. En in de jaarrapportage 2015 “Monitoring Verduurzaming Veehouderij” komt het woord methaan niet eens voor.
U begrijpt het: de vermindering van onze methaanemissie krijgt weinig aandacht. Dat is onterecht. Stel dat we de Nederlandse methaanemissies met 5% verlagen. Dan leidt dat tot evenveel vermindering van de Nederlandse broeikasgasemissies als het nieuwe windpark bij Borssele, wat € 2 miljard subsidie krijgt.
Vreemd. We geven miljarden aan belastinggeld aan onze elektriciteitssector om elektriciteit iets klimaatvriendelijker te maken. Zouden we de Nederlandse landbouwsector niet evenzo moeten subsidiëren zodat onze melk, kaas en vlees wat klimaatvriendelijker wordt? (…)’

Bron
Energiepodium, 12 september 2016: Onze vergeten methaanemissies

Foto: Boomerang Cards

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.