Mijnbouwwet wordt aangepast: voorwaarden gaswinning worden strenger

Mijnbouwwet wordt aangepast: voorwaarden gaswinning worden strenger

8 juli 2016Gisteren heeft de Tweede Kamer ingestemd met de verandering van de Mijnbouwwet. Er worden voortaan meer voorwaarden gesteld aan het toestaan van gasboringen.

Bij gaswinning moet voortaan meer rekening worden gehouden met natuur- en milieubelangen (geen boortorens in het Waddengebied). De inspraak van bewoners en betrokken gemeenten wordt beter geregeld. Voor gaswinningsschade in een groot deel van Groningen geldt nu een omgekeerde bewijslast (de NAM moet bewijzen dat de schade níet door de gaswinning komt).

Uit een verslag van de Tweede Kamer
‘(…) Minister Kamp krijgt op hoofdlijnen steun voor zijn voorstellen tot aanpassing van de Mijnbouwwet. (…) In de Kamer [leefden] verschillende wensen (…) voor aanpassing van de Mijnbouwwet. Kamp speelt daar nu op in met twee wetsvoorstellen. In een deel van Groningen wordt de bewijslast bij aardbevingsschade omgekeerd. De afwijzingsgronden voor vergunningen worden uitgebreid, met name in het licht van de veiligheid. Gemeenten en waterschappen worden betrokken bij het advies van de provincie over vergunningen. De positie van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) wordt versterkt.(…)
Mijnbouw in en rond kwetsbare gebieden
Moet mijnbouw in natuurgebieden worden toegestaan? Er zouden geen vergunningen voor het opsporen en winnen van delfstoffen en aardwarmte moeten worden verleend voor plekken met de status van Natura 2000-gebied of werelderfgoed, vindt Van Veldhoven (D66). Wassenberg (PvdD) en Van Tongeren gaan nog een stapje verder: er mag ook niet schuin onder deze gebieden worden geboord. De minister vindt deze voorstellen overbodig: in de wet staat al dat mijnbouw geen schade mag veroorzaken aan natuurgebieden. Positiever is hij over het idee van Jan Vos (PvdA) om geen nieuwe mijnbouwactiviteiten in het Waddengebied toe te staan.
Mijnbouwschade
Kamp wil de omkering van de bewijslast bij aardbevingsschade in Groningen beperken tot “het effectgebied van het Groningenveld”. Klever (PVV) zou liever zien dat de regeling voor de hele provincie geldt. Op de suggestie van Vos om alle “fysieke schade als gevolg van bodembeweging door mijnbouwwerkzaamheden ten behoeve van gaswinning uit het Groningenveld” te vergoeden, reageert de minister welwillend. Mulder (CDA) vraagt om vergoeding van de verjaarde schade in Limburg door steenkoolwinning uit het Waarborgfonds mijnbouwschade. Smaling (SP) wil de verjaringstermijn van 30 jaar het liefst helemaal afschaffen. Maar in Nederland is die al relatief lang, benadrukt Kamp. (…)’

Milieudefensie: ‘Een goede eerste stap richting een fossielvrij Nederland’
In een eerste reactie noemt Milieudefensie de wijziging van de Mijnbouwwet ‘een goede eerste stap richting een fossielvrij Nederland’, maar echt tevreden is Milieudefensie niet: ‘De wet sorteert namelijk nog niet voor op het zo snel mogelijk helemaal uitfaseren van fossiele brandstoffen. En dat is wel wat nodig is om klimaatverandering te stoppen en meer aardbevingen in Groningen te voorkomen.’
Ike Teuling, campagneleider energie van Milieudefensie: ‘Minister Kamp en de Kamer hebben de kans laten liggen om de wet echt toekomstbestendig te maken. Het wordt olie- en gasbedrijven nu stapje voor stapje moeilijker gemaakt om fossiele brandstoffen uit de grond te halen. Maar vanwege klimaatverandering moeten we de winning en het gebruik van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk helemaal uitbannen. Zo kan de transitie naar een duurzame energievoorziening een boost krijg. Dat hebben we nodig om ons aan de klimaatafspraken van Parijs te kunnen houden én te zorgen dat Groningers weer veilig kunnen wonen.’

Milieudefensie wil een snelle ‘uitfasering van gas’:
‘(…) Dat is mogelijk als Nederland nu volop inzet op isolatie en renovatie van de bebouwde omgeving. Dat levert alleen maar winst op: geen energierekening meer en een groter leefcomfort, we sparen het klimaat én de aardbevingen in Groningen worden minder. Ike Teuling: “Met een goed afbouwplan voor gaswinning, waarbij woningen door isolatie en renovatie nul-op-de-meter worden, kunnen we over pakweg 15 à 20 jaar zonder gas in huis. Dat helpt hopelijk om de achterblijvende energietransitie in ons land vlot te trekken.” (…) Een amendement om schaliegaswinning te verbieden via de Mijnbouwwet, haalde het niet omdat coalitiepartijen VVD en PvdA tegen stemden. Ook blijft gaswinning uit de velden onder het Waddengebied mogelijk, omdat schuin boren vanaf een boortoren net buiten de beschermde gebieden niet is verboden. Dit betekent dat de gasboringen bij Schiermonnikoog en Terschelling, waartegen fel geprotesteerd is, gewoon kunnen doorgaan. Ike Teuling: “Het is een gemiste kan dat er allerlei achterdeurtjes open blijven staan voor gasboringen onder het Wad en dat de omstreden winning van schaliegas nog steeds niet wordt uitgesloten. Dat Shell gewoon door kan gaan met het leegpompen van de gasbel in Groningen hadden we wel verwacht, maar is natuurlijk hét punt waarmee dit kabinet echt een verschil had kunnen maken.” (…)’

Bronnen
Tweede Kamer, 6 juli 2016: Mijnbouwwet gewijzigd
Tweede Kamer, 7 juli 2016: Plenaire vergadering
Tweede Kamer, 6 juli 2016: Plenaire vergadering
Milieudefensie, 7 juli 2016: Nieuwe Mijnbouwet eerste stap richting een fossielvrij Nederland
Zie ook
FluxEnergie, 7 juli 2016: Tweede Kamer: zesenzestig amendementen op Mijnbouwwet
Foto: gaswinning Groningen (foto FluxEnergie/© Paul Tolenaar)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.