Milieu-organisaties dienen klacht in tegen ING om kolenfinanciering

Milieu-organisaties dienen klacht in tegen ING om kolenfinanciering

8 mei 2017 – Oxfam Novib, Greenpeace, BankTrack en Milieudefensie roepen de ING op om vandaag, tijdens de aandeelhoudersvergadering, concrete toezeggingen te doen om de klimaatimpact van de bank te verkleinen. De organisaties zetten hun verzoek kracht bij door een klacht in te dienen bij de OESO. 

Uit een bericht van Oxfam Novib
‘(…) Oxfam Novib, Greenpeace, BankTrack en Milieudefensie dienen vandaag een klacht in tegen ING bij het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen (NCP). ING schendt volgens de organisaties de OESO-richtlijnen op het gebied van milieu en klimaat. De bank stopt nog steeds miljarden in fossiele energiebedrijven en heeft bovendien geen plan om de broeikasgasuitstoot van haar financieringen te verminderen. De vier organisaties roepen ING-bestuursvoorzitter Ralph Hamers op om vandaag tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van ING een concrete toezegging te doen om de klimaatimpact van ING’s financieringen te verkleinen.
Peter Ras, senior beleidsadviseur Oxfam Novib: “ING investeert 8x meer in fossiele energiebedrijven dan in duurzame energiebedrijven. De bank geeft niet aan hoe zij deze verhouding wil verbeteren om te voldoen aan de klimaatdoelstelling van de VN. Hamers heeft vandaag alle kans om nieuwe ambitieuze klimaatplannen van ING aan te kondigen en daarmee onze klacht tegen ING vanwege schending van de OESO-richtlijnen overbodig te maken.”
Kim Schoppink, campagneleider Greenpeace: “ING zegt al jaren zich hard te maken voor het klimaat. Maar ondertussen blijft de bank gewoon geld lenen aan bedrijven die nieuwe kolencentrales bouwen. Om klimaatverandering te stoppen moeten we juist kolencentrales sluiten.” (…)
De organisaties roepen ING op om zich uiterlijk 1 september 2017 te committeren aan het naleven van de OESO-richtlijnen met betrekking tot de impact op het klimaat door ING’s investeringen. (…)’

Uit een bericht van de NOS
‘(…) ING zegt in een reactie tegen het ANP dat de klacht bij het NCP voorbarig is en onnodig. Volgens de bank is er momenteel geen internationale standaard voor betrouwbare en vergelijkbare data over broeikasgasuitstoot en kan ING de gevraagde gegevens niet leveren en publiceren. De bank voegt eraan toe wel veel aandacht te hebben voor klimaatverandering. (…)’

Het Climate Action Network Europe (CAN Europe) zet uiteen waar de ING nog investeert in kolen.

Uit een bericht van het Climate Action Network Europe (CAN Europe)
‘(…) Despite its 2015 commitment to restrict its coal financing in line with the 1.5C target, the AGM in Amsterdam will discuss ING’s financial support, via loans and bond issues, to companies planning huge new coal infrastructure projects in Poland (PGE and ENEA) and Turkey (EÜAŞ), two key European coal hotspots in which the struggling industry is desperately putting up a last stand.
ING’s multi million euro project finance for the Cirebon 2 (Indonesia) and Punta Catalina (Dominican Republic) coal power plants, both currently mired in controversy over illegal environmental permitting and corrupt contract tendering, will also be raised with ING’s board.(…)

Bronnen
Oxfam Novib, 8 mei 2017: Klacht tegen ING vanwege schending OESO-richtlijnen
NOS, 8 mei 2017: ING onder vuur om financiering fossiele-energiebedrijven
CAN Europe, 5 mei 2017: Dutch bank ING: Campaigners to call for coal finance cuts at AGM

Foto: ING

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.