Milieu-organisaties: geloofwaardigheid Energieakkoord in geding

8 oktober 2015 – In antwoord op het NOS-bericht van vanochtend reageren de milieu-organiaties zeer bezorgd. ‘Het kabinet doet te weinig’

Uit een bericht van de NOS over de reacties
‘(…) Milieu-organisaties stellen dat het kabinet te weinig doet om de doelstellingen van het Nationaal Energieakkoord te realiseren. Ze reageren daarmee op cijfers die de NOS vanochtend publiceert uit de Nationale Energieverkenning 2015. De strekking daarvan is dat de verduurzaming langzamer gaat dan in het Nationaal Energieakkoord is afgesproken. In 2020 zou 11,9 procent in plaats van de afgesproken 14 procent schone energie worden opgewekt.
“Dit is niet genoeg, zeker in het licht van de klimaatzaak en de klimaatonderhandelingen in Parijs eind dit jaar”, staat in een gezamenlijke verklaring van onder meer Greenpeace, Natuur en Milieu en Milieudefensie.
“Bij het sluiten van het akkoord was er sprake van een half vol glas, nu blijkt er weer een slok uit genomen”, zeggen de milieuorganisaties.

Projectie
“Rutte lacht de conclusies van het energierapport weg “, meent een woordvoerder van Greenpeace. Om de kritiek kracht bij te zetten, projecteerde Greenpeace vanmorgen een afbeelding van een lachende Rutte op de rook van de kolencentrale in Amsterdam.
De organisaties roepen op tot meer verplichtende maatregelen om de in het akkoord gestelde doelen te bereiken. Volgens hen staat de geloofwaardigheid van het Energieakkoord op het spel. Premier Rutte kan op de klimaattop in Parijs pas een beroep doen op andere landen, als hij “het huis in eigen land op orde heeft”, schrijven ze.

‘Smoes’
SP-Kamerlid Smaling vindt dat minister Kamp de industrie nog te veel de hand boven het hoofd houdt. Volgens hem valt er meer winst te halen in het duurzamer maken van woningen.
Die mening wordt gedeeld door Kamerlid Van Veldhoven (D66). Zij zegt dat de Energieverkenning een “dikke onvoldoende” voor het kabinet is. “Het Energieakkoord wordt al jaren als smoes gebruikt door het kabinet om geen extra maatregelen te nemen. Bij de start van het Energieakkoord was al duidelijk dat de eigen doelen niet worden gehaald, ondanks alle afspraken in het akkoord.” (…)’

Bronnen
NOS, 8 oktober 2015: Milieu-organisaties: geloofwaardigheid Energieakkoord in geding
Persbericht acht milieu-organisaties, 8 oktober 2015: Geloofwaardigheid Energieakkoord komt in het geding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.