Milieudefensie over advies Onderzoeksraad: ‘Nu plan maken voor helemaal stoppen met gaswinning’

30 maart 2017 Update 2 – We verzamelen hier de eerste reacties op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de gaswinning en schadeafwikkeling in Groningen. Milieudefensie wil dat Den Haag nu een concreet plan gaat maken voor het stoppen van de gaswinning.

Stoppen met aardgas

Reactie Milieudefensie
Het verslag van de onderzoeksraad bevestigt nogmaals dat de politiek snel met een concreet plan moet komen om te stoppen met aardgas’, zegt Jorien de Lege, campagneleider Energie van Milieudefensie. ‘Het wordt tijd dat Groningers met respect worden behandeld en zich weer veilig kunnen voelen in hun eigen huis. Het is onbegrijpelijk dat de gaswinning doorgaat, zonder dat fatsoenlijk is onderzocht of dat veilig is. Ook de afgelopen twee jaar zijn lukraak pleisters geplakt, de oorzaak van het probleem is niet aangepakt.’

GroenLinks: winning onmiddellijk terug naar 18 miljard kuub

Reactie GroenLinks
‘(…) GroenLinks wil dat de gaswinning in Groningen onmiddellijk wordt verlaagd naar 18 miljard kuub per jaar en dat dat zo snel mogelijk wordt afgebouwd naar 12 miljard kuub. Dat zegt Kamerlid Van Tongeren naar aanleiding van het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Nu staat de teller de komende vijf jaar op 24 miljard kuub. (…)’ [NOS]

Gesprek Tweede Kamer

Kamerleden willen gesprek met Onderzoeksraad
Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) heeft, mede namens D66 en de VVD, vanuit de Vaste Commissie voor Economische Zaken een overleg met de Onderzoeksraad gevraagd.

‘Nu actie op zeer korte termijn’

Reactie Groninger Gasberaad
‘(…) Een belangrijke conclusie is dat de Staat nu eindelijk de verantwoordelijkheid moet nemen voor de schadeafhandeling. Het Gasberaad dringt erop aan dat de overheid nu op zeer korte termijn via een eigen (rampen)fonds een simpel, transparant en royale de schadeafwikkeling voor de inwoners ontwikkelt en garandeert. De staat moet garant staan voor het fonds en kan verhaal halen bij de NAM als aansprakelijke partij. Dáár hoort die discussie te liggen en niet als conflict tussen een particulier versus een multinational. Uitgangspunt voor de procedure moet, in navolging van de door arbiters gehanteerde ‘bewijsvermoeden’, de omkering van de bewijslast zijn. Dáár waar de bodem heeft bewogen (gedaald, getrild, anderszins) als gevolg van gaswinning gaan we er primair van uit dat dat mijnbouwschade betreft.
De Onderzoeksraad constateert dat de versterkingsoperatie een enorme impact heeft. In omvang en intensiteit. Zij legt daarbij, tot teleurstelling van het Groninger Gasberaad, niet een directe relatie met de veiligheid. Als veiligheid voorop staat, hoe verhoudt zich dat dan tot een dergelijke versterkingsoperatie? Is die verantwoord? De conclusie had moeten zijn: Het enig acceptabel gaswinningsniveau is een dusdanig niveau dat een dergelijk, diep ingrijpende versterkingsoperatie overbodig maakt.
Het instellen van een nieuw orgaan die een integrale visie maakt, met een proactieve aanpak waarbij meerdere departementen betrokken zijn is een goed advies. De huidige aanpak is volgens het Groninger Gasberaad een doodlopende weg. (…)’

Bronnen
Mail Milieudefensie
Groninger Krant, 28 maart 2017: Liesbeth van Tongeren wil gesprek met de Onderzoeksraad voor Veiligheid
Groninger Gasberaad, 30 maart 2017: Rapport Onderzoeksraad voor de Veiligheid: Steun voor radicaal andere aanpak
NOS, 31 maart 2017: GroenLinks legt op tafel: gaswinning nu naar 18 miljard kuub

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.