Milieudefensie: ‘Energierapport vertraagt de noodzakelijke energietransitie’

18 januari 2016Milieudefensie vindt het een gemiste kans dat in het Energierapport dat vandaag naar de Kamer is gestuurd geen heldere keuzes worden gemaakt voor het snel uitfaseren van fossiele brandstoffen zoals Gronings aardgas en dat de achterdeur weer open wordt gezet voor schaliegasboringen. 

Uit het persbericht van Milieudefensie
‘(…) Ook is het teleurstellend dat het kabinet zich slechts committeert aan het behalen van de Europese doelen in plaats van het verwerven van een koploperspositie binnen de Europese Unie. Wel is Milieudefensie blij dat de samenleving de mogelijkheid krijgt tijdens een Energiedialoog mee te denken over de toekomstige energievoorziening van Nederland.
Ike Teuling, campagneleider energie bij Milieudefensie: “Het klimaatakkoord dat in Parijs is gesloten, is heel helder over wat de richting moet zijn van de energietransitie: een fossielvrije samenleving waarin alle energie duurzaam wordt opgewekt. Nederland loopt gigantisch achter met een krappe 5 procent duurzame energie en een energiepolitiek die geheel gebaseerd is op aardgas. Wij moeten als rijk en innovatief land juist voorop lopen. We kunnen veel eerder dan 2050 van de fossiele brandstoffen af zijn. Dit Energierapport had de eerste stap in de goede richting moeten zijn, maar het stelt helaas alle hete hangijzers, zoals het sluiten van kolencentrales en het stoppen van de gaswinning in Groningen, opnieuw uit. Zelfs het omstreden schaliegas wordt niet uitgesloten.” (…)’

 

Bronnen
Milieudefensie, persbericht, 18 januari 2016: Reactie Milieudefensie op Energierapport: Energierapport vertraagt noodzakelijke transitie naar fossielvrij Nederland (Geen URL)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.