Milieudefensie: ‘Er wordt 25% meer gas gewonnen dan nodig is’


6 januari 2017
Omdat de winters steeds warmer worden heeft Nederland minder aardgas nodig voor verwarming. Volgens Milieudefensie is 19 mrd kuub aardgas uit Groningen genoeg. ‘ Dat is veel minder dan de 24 miljard die de NAM de komende vijf jaar jaarlijks mag winnen. In warme jaren wordt er dus bijna 6 miljard kuub, 25% meer gewonnen dan noodzakelijk.’

Uit een bericht van Milieudefensie
‘(…) Uit documenten die Milieudefensie heeft opgevraagd bij het ministerie van EZ blijkt dat in een warme winter, die steeds vaker voorkomen, 19 miljard kubieke meter Gronings gas nodig is. Dat is veel minder dan de 24 miljard die de NAM de komende vijf jaar jaarlijks mag winnen. In warme jaren wordt er dus bijna 6 miljard kuub, 25% meer gewonnen dan noodzakelijk.

Vlakke winning
Uit de – via een WOB-procedure verkregen – stukken wordt niet duidelijk waarom er, ondanks alle gasbevingsellende, nog altijd meer gas wordt gewonnen dan nodig is. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de minister propageren vlakke winning. Maar uit mails blijkt dat SodM zelf stelt dat “het effect van fluctuaties nu niet in het model [zit], daarvoor moet een nieuw model ontwikkeld worden.” De mijnraad stelt dat “beperken van de gaswinning belangrijker is dan de vlakke winning”. Milieudefensie vraagt zich af of de vorm van vlakke, hoge winning die nu wordt gehanteerd, wel de beste is om bevingen te voorkomen.

Letsel voorkomen
Opvallend is dat het SodM in de interne stukken kritisch is en erop wijst dat de exploitant, in dit geval de NAM, niet alleen lichamelijk letsel maar álle schade aan de omgeving moet voorkomen. SodM constateert dat de NAM dit niet doet, maar trekt daar geen conclusies uit. Ambtenaren en de minister negeren dit punt ook, voor zover uit de stukken valt op te maken.

‘Regering gijzelt Groningers’
Evert Hassink van Milieudefensie: “De regering gijzelt de Groningers door te treuzelen met de omslag naar verwarming zonder gas. Ieder huis dat van het gas af gaat, maakt het mogelijk om minder gas op te pompen. En minder gas betekent minder bevingen.” Milieudefensie pleit om te beginnen voor een verbod op gas in nieuwbouwhuizen.

Topoverleg zonder notulen
Deze week werden ook de Kamervragen beantwoord die zijn gesteld naar aanleiding van documenten die Milieudefensie al eerder opvroeg. De minister antwoordde daarop onder andere dat er van het ambtelijk topoverleg over de gaswinning in Groningen geen notulen worden gemaakt. Voor een zaak die zoveel mensen raakt, vindt Milieudefensie dit onaanvaardbaar. (…)’

Documenten

Besluit op Wob-verzoek over de besluitvorming aangaande de gaswinning in Groningen
Minister Kamp (EZ) heeft op 20 december 2016 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over de besluitvorming aangaande de gaswinning in Groningen. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

Bronnen
Milieudefensie, 5 januari 2017: Ministerie negeert optie om gaswinning en dus gasbevingen te reduceren (mail, geen URL beschikbaar)
Rijksoverheid, 20 december 2016: Besluit op Wob-verzoek over de besluitvorming aangaande de gaswinning in Groningen
Foto: NAM

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.