Milieudefensie: ‘Stop nu met verplichting nieuwe woningen op aardgas aan te sluiten’

Milieudefensie: ‘Stop nu met verplichting nieuwe woningen op aardgas aan te sluiten’

16 mei 2017Milieudefensie en andere organisaties vragen de Tweede Kamer vandaag om snel een eind te maken aan het aansluiten van nieuwe huizen op het gasnet. ‘We moeten snel van het gas af.’

De Tweede Kamer moet met spoed werk maken van de overstap van gas naar duurzame verwarming in huizen en gebouwen om een einde te kunnen maken aan de gaswinning. Dat stellen Milieudefensie, de Woonbond, Greenpeace, FNV-Noord, Groninger Bodembeweging, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties en energieleverancier Greenchoice. Vandaag overhandigen zij een zes-punten actielijst aan de Tweede Kamer.

Uit het persbericht van Milieudefensie
‘(…) Wetgeving nog niet op orde
De organisaties roepen Kamerleden op om snel een eind te maken aan het aansluiten van nieuwe huizen op het gasnet. Gemeenten moeten bovendien de taak, de middelen en de macht krijgen om bestaande wijken om te schakelen naar andere warmtebronnen dan gas. Jorien de Lege, campagneleider energie van Milieudefensie: “Als het rijk niet snel de leiding neemt, wordt het akkoord van Parijs niet gehaald en blijven Nederlandse huizen voor hun warmte afhankelijk van Gronings gas.”

Isoleren en investeren
De komende jaren moet volgens de organisaties hard worden gewerkt aan het isoleren van de Nederlandse huizen. En er moet worden geïnvesteerd in warmtenetten en slimme elektriciteitsnetten. Daarvoor zijn grote projecten nodig. Verder stellen de organisaties dat de overstap naar duurzame energie eerlijk moet verlopen: lage inkomensgroepen mogen niet worden geconfronteerd met hogere kosten. Bijvoorbeeld door jaarlijks een basishoeveelheid gas per huishouden te bepalen waarvoor de prijs niet mag stijgen. Zo hoeft niemand in de kou te zitten. (…)’

Zes-punten-actielijst

  1. ‘(…) Vervang de aansluitplicht gas door een aansluitverbod voor nieuwbouw en een recht op warmte. Geef zo netbeheerders de ruimte om te stoppen met het aanleggen en vervangen van gasnetten en om meer te investeren in warmtenetten en slimme electriciteitsnetten.
  2. Zorg voor schaal en innovatie door grote transitieprojecten op gang te brengen met corporaties en gemeenten.
  3. Geef gemeenten de opdracht en de mogelijkheden om de overgang van gas naar duurzame warmtevoorziening te regisseren, te realiseren en knopen door te hakken.
  4. Zorg voor investeringszekerheid, een gelijk speelveld en een rechtvaardige behandeling van eigenaren van woningen en gebouwen. Verplicht alle eigenaren tot een een minimale energieprestatie, afhankelijk van bouwjaar, woningtype en gebruiksfunctie.
  5. Zorg voor voldoende financiële steun voor bewoners en eigenaren. Voer een woonlastenwaarborg in voor huurders, zodat woonlasten dalen of in ieder geval niet stijgen. Continueer stimulerings- en financieringsregelingen voor eigenaren. Sta als overheid garant voor de dekking van de voorfinanciering.
  6. Maak het gebruik van aardgas minder aantrekkelijk, door het verhogen van de prijs van aardgas, boven een jaarlijks te bepalen basishoeveelheid gas per huishouden die niet duurder wordt. (…)’

De overhandiging van de zes-punten actielijst gebeurt vandaag samen met de mensen die meededen aan een breiactie (de grootste deken van Nederland als symbool voor de solidariteit met mensen in het aardbevingsgebied en de noodzaak om de gaskraan dicht te draaien).

Bronnen
Milieudefensie, 16 mei 2027, persbericht: Oproep aan Kamerleden om een einde te breien aan gas
Zes-punten-actielijst, 16 mei 2017: Gas, brei er een einde aan (pdf, 1 pag.)
Foto: Liander

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.