Milieudefensie: TTIP raakt ook de energievoorziening

5 oktober 2015 – Milieudefensie wijst erop dat het omstreden vrijhandelsverdrag TTIP (voluit Transnational Trade and Investment Partnership) ook de energievoorziening zal raken. Met name door de bepalingen over de ‘investeerdersbescherming’.

Uit een persbericht van Milieudefensie
‘(…) In het verdrag is een onderdeel over zogenoemde investeerdersbescherming opgenomen. Dat betekent dat bedrijven en investeerders die menen dat hun winsten geschaad worden door beleid van (lokale) overheden, een claim tegen de overheid kunnen indienen. Zulke claims kunnen oplopen tot miljarden euro’s. (…)
Voorbeeld claim Vattenfall
Een bekend voorbeeld dat voortvloeit uit vergelijkbare bepalingen in andere vrijhandelsverdragen is de gemeente Hamburg (Duitsland). In 2009 diende het Zweedse Vattenfall op basis van ander handelsverdrag een claim van 1,4 miljard euro in bij de Duitse overheid. Dat was omdat het gemeentebestuur van Hamburg milieu-eisen had gesteld aan de bouw van een kolencentrale langs de rivier de Elbe.  Onder dreiging van deze claim van Vattenfall zwakte de stad vervolgens de milieueisen af en stond het de bouw van de vervuilende centrale -hoewel die in strijd was met de Kaderrichtlijn water van de EU- toch toe. (…)

Effect verzet gemeenten: voorbeeld schaliegas
Over de vraag of het in de praktijk wat uitmaakt als een gemeente zich tegen een internationaal verdrag uitspreekt, zegt Geert Ritsema (Milieudefensie): “Als meer gemeenten zich uitspreken tegen TTIP kan dat grote impact hebben.” Dat bleek onlangs nog in het debat over schaliegas. Nadat meer dan 200 Nederlandse gemeenten zich tegen boringen naar schaliegas hadden uitgesproken, ging uiteindelijk ook de landelijke politiek overstag. De vergunningen voor boringen naar schaliegas werden door minister Kamp ingetrokken. (…)

Demonstratie 10 oktober
Op zaterdag 10 oktober vindt in Amsterdam een grote demonstratie plaats onder het motto “Sla alarm tegen TTIP”.   Via Facebook hebben al ruim 9.000 mensen aangegeven naar de demonstratie te komen. De manifestatie is een initiatief van een dertigtal organisaties, waaronder naast Milieudefensie ook FNV en Greenpeace. (…)’

 

Milieudefensie heeft een onderzoek laten doen naar e houding van de Nederlanders tegenover de TIPP. Slechts 10 procent blijkt voorstander te zijn. De respondenten vrezen dat TTIP een bedreiging voor de democratie zal worden.

Bronnen
Milieudefensie, 30 september 2015: Lokaal verzet tegen omstreden vrijhandelsverdrag groeit
Milieudefensie, 4 oktober 2015: Nederlanders zien investeerdersbescherming TTIP niet zitten

Foto: Stop-ttip.org

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.