Milieueffectrapporten Structuurvisie Ondergrond en Schaliegas – Niet alles kan overal tegelijk in de bodem

De Commissie m.e.r. heeft de milieueffectrapporten voor de Structuurvisie Ondergrond en Schaliegas beoordeeld. Onderzoek naar strategisch optimale com- binaties van mijnbouwactiviteiten en naar combinatie van mijnbouw en drinkwa- terwinning ontbreekt. Wel goed onderbouwd is de conclusie dat de onzekerheden en kennisleemten nu te groot zijn om verantwoord een besluit over schaliegas- winning te kunnen nemen. …. [Persbericht] 

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.