Milieuonderzoek naar beste plekken voor windmolens bij A16 van start

In januari 2017 start de provincie een onderzoek naar de milieueffecten van windmolens, om de beste plekken te vinden voor dertig tot vijftig windmolens in het gebied aan weerszijden van de A16 tussen Moerdijk en de Belgische grens. In het Milieueffectrapport neemt de provincie een aantal onderzoeksvragen mee die zijn ingegeven door zienswijzen van betrokkenen. Gedeputeerde Staten gaven deze week antwoord op 120 inspraakreacties op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), die tussen juli en september 2016 ter inzage lag. …. 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.