EIB: ‘244 miljard euro nodig voor infrastructuur’

24 juni 2016Nederland moet tot 2030 maar liefst zo’n 244 miljard investeren in de infrastructuur: vooral in wegen, spoor en riolering, maar ook in gas- en stroomnetten. Dat blijkt uit een verkenning van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

Het grootste deel (€ 52 mrd) moet naar gemeentelijke wegen en de riolering, wegens achterstallig onderhoud.
Naar de ‘ondergrondse netwerken’ moet € 27 mrd.
Het EIB: ‘De vervanging van de ondergrondse netwerken zal de komende jaren voor grote investeringsopgaven zorgen. De verouderde gas- en elektriciteitsnetwerken uit de vorige eeuw zijn aan vervanging toe. Het elektriciteitsnetwerk staat daarnaast voor een omvangrijke verzwaringsopgave die voortvloeit uit de sterke toename van het elektriciteitsverbruik in de toekomst. Bij deze investeringsopgaven dient slim nagedacht te worden over hoe deze kunnen worden ingevuld in het licht van de energietransitie. De nieuwbouw van kabels en leidingen zal door de teruglopende woningbouw in de tijd afnemen. De ondergrondse opgaven zullen in de toekomst complexer en kostbaarder zijn doordat de ruimtelijke druk in het binnenstedelijk gebied zal toenemen.’

Het EIB concludeert dat de noodzakelijke investeringen, vooral voor de wegen en spoorwegen, de budgetten te boven zullen gaan.  Over de financierbaarheid van de investeringen in de infrastructuur van de energiesector doet het EIB geen uitspraak; de conclusies zijn vooral op de wegenbouw gericht.
Bouwend Nederland was de opdrachtgever voor de verkenning van het EIB.

Netbeheer Nederland in Trouw
‘(…) Het onderhoud van het gas- en elektranetwerk is volgens Netbeheer Nederland, de brancheorganisatie van energienetbeheerders, ook op orde. Netbeheerders investeren jaarlijks zo’n twee miljard in het gas- en elektranetwerk, legt Netbeheer Nederland uit. De komende jaren moet het stroomnet worden uitgebreid en aangepast voor zonne- en windenergie. (…)’

Bronnen
EIB, 20 juni 2016: Opgaven en middelen voor infrastructuur tot 2030 (pdf, 8 pag.)
Trouw, 23 juni 2016: Miljarden nodig voor infrastructuur (via Blendle)
Foto: Gasunie

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.