Minder CO2 uitstoot door groene autobelastingen

2% van de totale CO2 uitstoot in de EU wordt veroorzaakt door personenauto’s. Daarom voert de EU een actief beleid om deze CO2 emissies terug te dringen door middel van groene autobelastingen, waarmee de aankoop van schonere auto’s wordt gestimuleerd. Om de hogere aanschafbelasting te vermijden reageren consumenten hierop door de ‘vuile’ benzineauto’s in te ruilen voor ‘schonere’ (minder CO2 uitstotende) dieselauto’s. Dit leidt echter mogelijk wel tot meer uitstoot van fijnstof.
Dat concludeert Inge van den Bijgaart in haar onderzoek naar de effecten van autobelastingen in de EU, waarop ze op 7 oktober promoveert aan Tilburg University. Het betreft een van de vijf essays over ‘Environmental Economics and Policy’.…. 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.