Minder CO2-uitstoot door groene autobelastingen

3 oktober 2016De CO2-uitstoot van auto’s is goed terug te dringen met belastingmaatregelen. Dat concludeert Inge van den Bijgaart die vrijdag promoveert op het effect van groene autobelastingen.

161003-bijgaart
Promovenda Inge van den Bijgaart: ‘Mogelijk wel meer fijnstof door diesels’

Uit het persbericht van Tilburg University
‘(…) 12% van de totale CO2 uitstoot in de EU wordt veroorzaakt door personenauto’s. Daarom voert de EU een actief beleid om deze CO2 emissies terug te dringen door middel van groene autobelastingen, waarmee de aankoop van schonere auto’s wordt gestimuleerd. Om de hogere aanschafbelasting te vermijden reageren consumenten hierop door de ‘vuile’ benzineauto’s in te ruilen voor ‘schonere’ (minder CO2 uitstotende) dieselauto’s. Dit leidt echter mogelijk wel tot meer uitstoot van fijnstof.
Dat concludeert Inge van den Bijgaart in haar onderzoek naar de effecten van autobelastingen in de EU, waarop ze op 7 oktober promoveert aan Tilburg University. Het betreft een van de vijf essays over ‘Environmental Economics and Policy’.
De promovenda analyseerde data uit 15 EU landen over de periode 2001-2010 waarbij gekeken werd naar het effect van de aanschafbelasting (de bpm), de wegenbelasting en de accijnzen op brandstof op de gemiddelde uitstoot van nieuwe auto’s. Het onderzoek laat zien dat vooral de CO2-afhankelijke aanschafbelasting consumenten stimuleert om auto’s te kopen die minder CO2 uitstoten.

Groter aandeel dieselauto’s
Opvallend is daarbij dat het grootste deel van deze CO2-reductie komt door een toename van het aandeel dieselauto’s, die minder CO2 uitstoten dan benzineauto’s.
Het effect van wegenbelastingen is minder eenduidig. Waarschijnlijk komt dit omdat consumenten gevoeliger zijn voor belastingen die zij direct betalen dan voor toekomstige belastingen.
De toename van het aandeel dieselauto’s heeft als belangrijk voordeel dat er weliswaar minder CO2 uitgestoten wordt, maar heeft mogelijk ook een nadelig effect op vervuiling in onze directe leefomgeving door de toename van de uitstoot van fijnstof.

Inge van den Bijgaart (1988, Eindhoven) studeerde International Economics and Finance en behaalde in 2012 haar onderzoeksmaster in Economics aan Tilburg University. Aansluitend begon ze aan haar promotieonderzoek. Gedurende die periode was ze verbonden aan het Tilburg Sustainablilty Center en het Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy. In 2015 was ze gastonderzoeker aan het Department of Agricultural and Resource Economics van de University of Maryland. Momenteel is ze werkzaam als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Gotenburg.
(…)’

Bronnen
Tilburg University, persbericht, 3 oktober 2016: Minder CO2 uitstoot door groene autobelastingen
Illustratie: Rijksdienst voor het Wegverkeer

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.